Tổng khai giảng
luyen-thi-ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-nang-cao

Xử lý dữ liệu với bảng tính Excel

 • Là khóa đào tạo chuyên sâu về kiến thức làm việc với bảng tính trong môi trường Excel
 • Rèn luyện cho học viên kỹ năng định dạng bảng tính, xử lý hàm tính toán từ cơ bản đến nâng cao, sử dụng công cụ phân tích, xuất nhập dữ liệu, làm việc với VBA…
 • Học viên muốn nắm vững kiến thức xử lý dữ liệu trên Excel để ứng dụng trong học tập và làm việc
 • Nhân viên tại các công ty cần học thêm kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt công việc
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Nắm vững toàn bộ kiến thức hoàn chỉnh trong môi trường Excel
 • Thiết lập và trình bày bảng tính chuyên nghiệp
 • Tạo lập, liên kết và quản lý nhiều bảng tính 
 • Hoàn thiện các thao tác thiết kế và định dạng nâng cao 
 • Sử dụng chính xác các hàm tính toán từ cơ bản tới chuyên sâu
 • Thành thạo các phương pháp thống kê 
 • Xuất, nhập dữ liệu dưới dạng Text và XML
 • Làm việc hiệu quả với VBA code
 • Thời gian học: 5 tuần
 • Tổng số tiết: 65 tiết học trực tiếp trên máy
 • Học phí: 1.100.000 VND/khóa (chế độ miễn giảm cho mỗi khóa, xem chi tiết trong Lịch khai giảng)
Phần 1: CƠ BẢN

1. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu, Bảng tính

 • Nhập và chỉnh sửa dữ liệu Text, công thức. Chèn, chỉnh sửa hình ảnh. Lưu định dạng.
 • Hiệu chỉnh bảng tính: move, copy, special copy,delete, reference….
2. Sử dụng hàm và định dạng bảng tính, kiểu dữ liệu.
 • Hàm SUM, MAX, MIN, AVERAGE, COUNT, ROUND, RANK…
 • Hàm chuỗi LEFT, RIGHT, MID, LEN, UPER, PROPER, LOWER….
 • Thông báo lỗi thường gặp
 • Định dạng row, colum
3. In ấn và đồ thị.
 • Định dạng trang in, in nhiều trang, in lựa chọn. Header, Footer
 • Tạo và định dạng đồ thị. Chèn và hiệu chỉnh SmartArt graphic, combination chart, Graphical elements
4. Tạo, liên kết, quản lý nhiều bảng tính. Làm việc trên Tables.
 • Chuyển đổi, copy, liên kết nhiều bảng tính. View nhiều bảng tính đồng thời.
 • Tạo Managing Workbooks
 • Sắp xếp và lọc bảng tính.
5. Outlining & Subtotals. Cell & range names. 
 • Tạo outline & subtotals.
 • Tạo và quản lý ranges names 
Phần 2: NÂNG CAO
 
1. Web & sharing features. Làm việc và hiệu chỉnh bảng tính. 
 • Lưu trang bảng tính web page, sử dụng hyperlinks, sharing workbooks.
 • Tracing errors, comments, protection, Workgroup collaboration
2. Templates. Làm việc với PivotTables & PivotCharts 
 • Tạo Templates
 • Tạo và hiệu chỉnh PivotTables.
 • Sử dụng PivotCharts
3. Hàm điều kiện, luận lý & thống kê. 
 • Hàm IF, IFERROS, AND, OR, NOT, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS
 • Hàm DSUM, DMAX, DMIN, DCOUNT…
4. Hàm tài chính & ngày tháng.
 • Hàm PMT.
 • Hàm ngày tháng DATE, DATEVALUE, DAY, MONTH, YEAR…
5. Hàm tìm kiếm & dữ liệu bảng 
 • Hàm tra cứu VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH  …
6. Analytical Tools 
 • Goal seek and Solver
 • The Analysis Toolpak
 • Scenarios
7. Xuất & nhập dữ liệu 
 • Xuất, nhập dữ liệu dạng Text, XML. Converting text to columns, remove duplicate records.
8. Macro 
 • Tạo macro, làm việc với VBA code.
 • Chứng chỉ Tin học: Ms.Excel do Trung Tâm Tin Học – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên cấp
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO