Tổng khai giảng
Phan-Tich-va-Truc-Quan-Hoa-Du-Lieu-voi-Power-BI cơ bản
Phân tích dữ liệu với Excel
luyen-thi-ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-nang-cao
Tổng khai giảng MOS
tin-hoc-quoc-te-mos-word
tin-hoc-quoc-te-mos-excel
tin-hoc-quoc-te-mos-powerpoint
lap-trinh-tren-excel
xu-ly-du-lieu-voi-bang-tinh-excel
Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power Bi nâng cao

Xử lý dữ liệu với bảng tính Excel

 • Là khóa đào tạo chuyên sâu về kiến thức làm việc với bảng tính trong môi trường Excel
 • Rèn luyện cho học viên kỹ năng định dạng bảng tính, xử lý hàm tính toán từ cơ bản đến nâng cao, sử dụng công cụ phân tích, xuất nhập dữ liệu.
 • Học viên muốn nắm vững kiến thức xử lý dữ liệu trên Excel để ứng dụng trong học tập và làm việc
 • Nhân viên tại các công ty cần học thêm kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt công việc
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:
 • Nắm vững toàn bộ kiến thức hoàn chỉnh trong môi trường Excel
 • Thiết lập và trình bày bảng tính chuyên nghiệp
 • Tạo lập, liên kết và quản lý nhiều bảng tính 
 • Hoàn thiện các thao tác thiết kế và định dạng nâng cao 
 • Sử dụng chính xác các hàm tính toán từ cơ bản tới chuyên sâu
 • Thành thạo các phương pháp thống kê 
 • Xuất, nhập dữ liệu dưới dạng Text và XML
 • Thời gian học: 5 tuần
 • Tổng số tiết: 30 giờ học trực tiếp trên máy
 • Học phí: 1.700.000 VND/khóa (chế độ miễn giảm cho mỗi khóa, xem chi tiết trong Lịch khai giảng)
 1. Tổng quan về Microsoft Excel
 • Giới thiệu về Microsoft Excel
 • Cấu trúc của Worksheet trong Microsoft Excel
 • Các kiểu dữ liệu trong Microsoft Excel
  • Chuỗi
  • Số
  • Ngày
  • Công thức
 1. Định dạng dữ liệu trong Excel
 • Định dạng dữ liệu trên bảng tính
  • Định dạng các kiểu dữ liệu
  • Sắp xếp dữ liệu
 • Định dạng trang in
  • Định dạng trang in
  • Thực hiện in bảng tính
 1. Hàm trong bảng tính Excel
 • Khái niệm về hàm
  • Ý nghĩa
  • Các thành phần
 • Khái niệm về tham chiếu
  • Ý nghĩa
  • Tham chiếu địa chỉ
 • Các nhóm hàm cơ bản và nâng cao
  • Nhóm hàm về số (INT, MOD, ROUND)
  • Nhóm hàm xử lý chuỗi (LEFT, RIGHT, MID, LEN)
  • Nhóm hàm xử lý ngày giờ (DATE, YEAR, MONTH, DAY, TIME, HOUR, MINUTE, SECOND, TODAY, EDATE, WEEKDAY)
  • Nhóm hàm thống kê cơ bản (SUM, COUNT, COUNTA, AVERAGE, MAX, MIN, RANK)
  • Nhóm hàm luận lý (AND, OR, NOT)
  • Nhóm hàm điều kiện (IF, IFERROR)
  • Nhóm hàm thống kê có điều kiện (SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS)
  • Nhóm hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu (TEXT, VALUE)
  • Nhóm hàm tham chiếu và dò tìm (VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX, INDIRECT, COLUMN, ROW)
  • Nhóm hàm kiểm tra thông tin (ISBLANK, ISNUMBER, ISERROR, ISREF, ISNA)
  • Các lỗi thường gặp và cách xử lý
  • Lỗi #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #NULL!, #NUM!, #REF!, #VALUE!
 1. Cơ sở dữ liệu trong Excel
 • Các khái niệm về cơ sỡ dữ liệu
  • Vùng dữ liệu
  • Vùng tiêu chuẩn
  • Vùng rút trích
 • Các dạng vùng tiêu chuẩn
  • Vùng tiêu chuẩn kiểu nhãn
  • Vùng tiêu chuẩn kiểu công thức
 • Các hàm thống kê
  • DCOUNT, DCOUNTA
  • DSUM
  • DMAX
  • DMIN
  • DAVERAGE
 • Lọc dữ liệu
  • Lọc tự động
  • Lọc theo vùng tiêu chuẩn
  • Rút trích
 1. Các thủ thuật nâng cao trong Excel
 • Khai báo các thông số cần thiết trong Option
 • Bảo vệ dữ liệu
  • Password (Open, Modify)
  • Protect (Sheet, Workbook)
  • Hide sheet
 • Khống chế dữ liệu nhập trong ô (Data Validation)
 • Đặt tên và quản lý tên vùng
 • Tạo và sử dụng danh sách động
 • Định dạng bảng tính theo điều kiện
 1. Sử dụng các lệnh thống kê
 • Thống kê với hàm Subtotal và lệnh Subtotal
 • Thống kê với lệnh Consolidate
  • Từ 1 nguồn dữ liệu
  • Từ nhiều nguồn dữ liệu
 • Thống kê với lệnh DataTable
  • Data Table 1 biến
  • Data Table 2 biến
 1. Công thức mảng
 • Giới thiệu
  • Mảng 1 chiều
  • Mảng 2 chiều
 • Cách lập công thức mảng
 • Các phép toán luận lý trong công thức mảng
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận “Xử lý dữ liệu với bảng tính Excel” do Trung Tâm Tin Học – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên cấp
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Xử lý dữ liệu với bảng tính Excel - 30 giờ
Học phí : 1.700.000 đ
 • Giảm 100.000 VND khi đăng ký ONLINE
 • Giảm thêm 50.000 đ khi đăng ký nhóm 3 Học viên
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
CDE1_270T35Thứ 3-5 (18:00 - 21:00)12/10/2021OnlineĐăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO