Dự kiến đưa môn Tin học trở thành môn học chính trong hệ Giáo dục phổ thông

ngày 11-09-2020

Theo vnxpress (14/01/2018), hiện nay Tin học giữ vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho học sinh khả năng tiếp nhận thông tin, mở rộng tri thức và tăng khả năng sáng tạo. Có thể nói, môn học này chính là trợ thủ đắc lực cho thế hệ học sinh ngày nay trong việc học tập và ứng dụng nền công nghệ hiện đại để phục vụ cho việc phát triển nội dung kiến thức mới. Vai trò của môn Tin học trong chương trình giáo dục hiện nay cũng từ đó mà thay đổi.

Nguồn hình ảnh: giaoducthoidai.vn

Do vậy, thay vì vẫn là môn tự chọn thì Tin học sẽ trở thành môn học bắc buộc từ lớp 3 đến lớp 9. Lên đến cấp THPT, Tin học sẽ là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh, phân hóa theo hai định hướng “Tin học ứng dụng” và “Khoa học máy tính".

Ban soạn thảo xác định, môn Tin học không chỉ  kế thừa chương trình hiện hành. Song, còn được khai thác theo chương trình tin học phổ thông của các nước tiên tiến trên Thế giới; đảm bảo tính cơ bản, khoa học và sư phạm. Chương trình chọn lọc nội dung cơ bản, khái quát hóa từ ba mạch tri thức: Khoa học máy tính (Computer Science), Công nghệ thông tin và truyền thông (Information and Communication Technology) và Học vấn số hóa phổ dụng (Digital Literacy); quan tâm đúng mức đến nội dung về đạo đức, văn hóa, pháp luật và ảnh hưởng của tin học lên xã hội.

Nhằm đạt được ba mạch tri thức trên, nội dung của chương trình được tổ chức thành 7 chủ đề lớn xuyên suốt trong cả ba cấp học là: Máy tính và xã hội tri thức; Mạng máy tính và Internet; Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số hóa; Ứng dụng tin học; Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính và Hướng nghiệp với tin học.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, các cơ sở giáo dục phải chú trọng đầu tư, xây dựng hệ thống Internet ở trường học, mỗi phòng học Tin học (cả lý thuyết và thực hành) cần phải được trang bị máy chiếu, nâng cấp hệ điều hành, bộ công cụ văn phòng và các phần mềm thông dụng khác. Đối với các trường học có tiêu chuẩn cao, nên đẩy mạnh vào cơ sở vật chất, trang bị thêm máy ảnh số, máy tính bảng và các thiết bị thông minh nhằm phục vụ tốt nhất cho giáo dục.

Sắp tới, dự thảo chương trình Tin học sẽ được công bố cùng với các môn học khác để lấy kiến khách quan trước khi ban hành. Theo nghị quyết của Quốc hội, chậm nhất từ năm học 2020-2021 chương trình sách giáo khoa mới được áp dụng đối với cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với cấp THCS và từ năm học 2022-2023 đối với cấp THPT.

Tổng hợp thông tin từ vnexpress

Ngành TIn Học Ứng Dụng

Trung Tâm Tin Học - ĐH Khoa Học Tự Nhiên

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO