Qui định học viên

ngày 01-06-2018

TRUNG TÂM TIN HỌC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ - Quận 5 – Tp. Hồ Chí Minh
Số: 61/2015/QĐ-ĐT  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 2 năm 2015
QUI ĐỊNH
(Dành cho học viên ngành Tin học ứng dụng – Áp dụng từ tháng 02/2015)
**********
1. ĐĂNG KÝ HỌC & HỌC PHÍ:
 • Học phí đã đóng không được hoàn lại sau ngày khai giảng khóa học, học viên (HV) đã đăng ký nhưng hủy đăng ký (trong vòng 7 ngày) trước ngày khai giảng chỉ giải quyết hoàn lại 90% học phí
 • Không giải quyết bảo lưu học phí sang các lớp học, khóa học khác
 • Sau ngày khai giảng khóa học, không giải quyết việc chuyển đổi lớp học, thay đổi HV

2. THI CUỐI KHÓA

 • Trước ngày thi 10 ngày, HV muốn chuyển giờ thi, phải viết “Phiếu yêu cầu” (mẫu của TTTH có sẵn) và có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền Trung Tâm Tin Học_ĐH.KHTN (TTTH) hoặc phụ trách Cơ sở đào tạo của TTTH. HV tự ý chuyển đổi lớp học và dự thi với lớp khác thì Điểm thi cuối khóa sẽ không được công nhận.
 • HV khi đi thi phải mang theo Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc giấy tờ tùy thân có hình hợp lệ của người dự thi.

Lưu ý liên quan đến việc Cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ Bản - Nâng cao:

 • Vào buổi thi, HV ghi chính xác thông tin cá nhân (căn cứ vào Giấy khai sinh): Họ tên, ngày sinh, nơi sinh (Tỉnh/Thành phố) và ký tên vào Danh sách thi. Thông tin trên Danh sách thi, TTTH dùng làm cơ sở để cấp Chứng chỉ (C/C) cuối khóa. Nếu HV cung cấp thông tin cá nhân sai, HV tự chịu trách nhiệm.
 • HV các lớp Ứng dụng CNTT Cơ Bản - Nâng cao cần nộp cho giáo viên coi thi: 2 hình 3x4 mới chụp không quá 6 tháng (mặt sau mỗi hình ghi rõ: họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
3. NHẬN CHỨNG CHỈ
 • HV khi đến nhận C/C của mình cần xuất trình Biên nhận học phí hoặc lệ phí thi, nếu bị mất biên nhận thì nộp bản photocopy CMND hoặc photocopy giấy khai sinh (có mang theo bản gốc để đối chiếu tại chỗ).
 • Trường hợp sau khi nhận C/C phát hiện thông tin cá nhân trên C/C bị sai, HV có nhu cầu chỉnh sửa thông tin trên C/C đã nhận, phải viết “Phiếu yêu cầu” và giải thích lý do sai sót.
 • Trường hợp sai sót do lỗi in ấn hoặc do quá trình nhập liệu của nhân viên TTTH, TTTH sẽ làm thủ tục cấp lại C/C cho HV.
 • Trường hợp sai sót do HV cung cấp thông tin sai (xem mục 2.3 ở trên), HV phải mang giấy tờ hợp lệ, thông tin chính xác và có sự chứng thực của cơ quan tư pháp có thẩm quyền. TTTH chỉ cấp giấy chứng nhận chỉnh sửa thông tin ghi trên C/C đã cấp, mà không cấp lại C/C khác.
 • Thời hạn chỉnh sửa C/C không vượt quá 12 tháng kể từ ngày cấp C/C
 • Việc chỉnh sửa C/C (nếu có) cho 1 HV chỉ được giải quyết 1 lần.

GIÁM ĐỐC

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO