[Học Lập trình Android] Bài 11: Ứng dụng đọc ghi tập tin kết hợp sử dụng Broadcast Receiver

[Học Lập trình Android] Bài 11: Ứng dụng đọc ghi tập tin kết hợp sử dụng Broadcast Receiver

ngày 30-03-2016

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết ứng dụng cho phép lưu trữ tập tin, tất nhiên không nhất thiết phải sử dụng Broadcast Receiver mới có thể đọc ghi tập tin, ta chỉ sử dụng lớp này để tăng tính tiện lợi.

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 12: Tùy chỉnh hiển thị ListView

[Học Lập trình Android] Bài 12: Tùy chỉnh hiển thị ListView

ngày 10-03-2017

Trong bài 3 tôi có hướng dẫn các bạn các hiển thị dữ liệu theo dạng danh sách ListView, tuy nhiên nhược điểm của cách này là chỉ có thể hiển thị 1 dòng dữ liệu, nhưng trong trường hợp ta cần thể hiện nhiều dòng dữ liệu phức tạp hơn như ví dụ sau

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 13: Sử dụng Option Menu

[Học Lập trình Android] Bài 13: Sử dụng Option Menu

ngày 10-03-2017

Trong ứng dụng trên thiết bị di động do hạn chế về kích thước màn hình nên các thao tác có tần số sử dụng nhiều mới được thiết kế ngay trên màn hình ứng dụng. Các thao tác khác sẽ được thu gọn trong Menu của ứng dụng, để gọi Menu này người dùng phải bấm phím Menu trên thiết bị. Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế Option Menu cho ứng dụng của mình kèm theo cách chỉnh sửa phông và màu chữ..

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 14: Sử dụng Context Menu

[Học Lập trình Android] Bài 14: Sử dụng Context Menu

ngày 30-03-2016

Đối với hầu hết các ứng dụng hiện nay, bao gồm ứng dụng có sẵn trên thiết bị lẫn ứng dụng từ hãng thứ ba phát triển có thể nhận thấy điều khiển được sử dụng nhiều nhất chính là ListView (hướng dẫn cơ bản ở bài 3 và nâng cao ở bài 12). Dạng điều khiển danh sách cho phép chúng ta lưu trữ được nhiều trường dữ liệu trên cùng một màn hình, tuy nhiên việc thao tác với từng mục sẽ khó hơn nếu không có sự hỗ trợ từ Context Menu, một dạng menu giống như chuột phải trên Windows vậy.

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 15: Action Bar & Action Mode (Phần 1)

[Học Lập trình Android] Bài 15: Action Bar & Action Mode (Phần 1)

ngày 30-03-2016

Ở bài trước ta đã làm việc với Option Menu, tuy nhiên từ phiên bản Android 3.0 trở lên Action Bar được sử dụng để thay thế mang lại các thao tác dễ dàng hơn cho người dùng. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác Action Bar với ListView.

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 16: Action Bar & Action Mode (Phần 2)

[Học Lập trình Android] Bài 16: Action Bar & Action Mode (Phần 2)

ngày 10-03-2017

Vào phương thức onCreate khởi tạo interface ActionMode.Callback, interface sẽ tự động phát sinh ra 4 phương thức hỗ trợ chúng ta thao tác với Action Mode như khởi tạo, tương tác hoặc hủy.

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 17: Sử dụng Webview Load HTML

[Học Lập trình Android] Bài 17: Sử dụng Webview Load HTML

ngày 10-03-2017

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hành tạo webview để load các thông tin từ một trang web bất kỳ, tất nhiên ứng dụng cần phải được phép truy cập internet. Tạo project, mở tập tin AndroidManifest.xml bổ sung đoạn code sau (ngay trước cặp thẻ application).

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 18: Sử dụng Dialog Fragment

[Học Lập trình Android] Bài 18: Sử dụng Dialog Fragment

ngày 10-03-2017

Dialog là dạng cửa sổ nhỏ cho phép người dùng có thể nhập thông tin hoặc đưa ra các quyết định cuối cùng trong một chuỗi xử lý sự kiện. Ví dụ khi người dùng thoát ứng dụng hoặc xóa dữ liệu ta cần đưa ra một cửa sổ nhỏ để xác nhận thông tin lại lần cuối.

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 19: Thông báo bằng Status Notification

[Học Lập trình Android] Bài 19: Thông báo bằng Status Notification

ngày 10-03-2017

Ở bài trước chúng ta đã thực hiện thông báo cho người bằng Dialog, tuy nhiên cách này chỉ sử hiệu quả khi người dùng tương tác với ứng dụng. Trong các trường hợp để bảo đảm thông báo một cách hợp lý đến người dùng mà không ngắt ngang tương tác với ứng dụng khác ta sẽ sử dụng Status Notification, cho dù người dùng có mở ứng dụng hoặc không. Có thể thấy điều này thông qua một số ứng dụng có sẵn trong thiết bị như Message, Gmail...

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 20: Tích hợp SearchView vào ứng dụng

[Học Lập trình Android] Bài 20: Tích hợp SearchView vào ứng dụng

ngày 08-04-2016

Trong ứng dụng khi thực hiện thao tác với khối dữ liệu lớn, hoặc muốn truy xuất ngay tức thời một tập tin nào đó người dùng thường hay bối rối và mất nhiều thời gian để tìm ra chúng. Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp điều khiển SearchView vào ứng dụng cho phép tìm kiếm một dòng dữ liệu trong ListView.

Xem tiếp
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO