[Học lập trình Android] Triển khai ứng dụng đa ngôn ngữ MultiLanguage

[Học lập trình Android] Triển khai ứng dụng đa ngôn ngữ MultiLanguage

ngày 11-09-2017

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách triển khai ứng dụng đa ngôn ngữ, xây dựng được giao diện login và tùy biến thêm của Activity.

Xem tiếp
[Học lập trình Android] Tạo Listview bằng ArrayAdapter

[Học lập trình Android] Tạo Listview bằng ArrayAdapter

ngày 11-09-2017

Bài tập được trích từ chương trình Lập trình viên Android của Trung tâm Tin học ĐH Khoa học Tự nhiên. Thực hiện bài tập này, các bạn tự học lập trình có thể tạo danh sách trên Listview với ArrayAdapter và tùy biến giao diện ListView một cách dễ dàng.

Xem tiếp
[Học lập trình Android] Bài tập: Làm việc với SQLite

[Học lập trình Android] Bài tập: Làm việc với SQLite

ngày 11-09-2017

Bài học được trích từ chương trình Lập trình viên Android tại Trung tâm Tin học KHTN nhằm giúp các bạn tự học lập trình hiệu quả. Thực hiện bài này bạn sẽ có khả năng xây dựng ứng dụng lưu trữ dữ liệu với SQLite trong Android, thực hiện được các truy vấn Insert, Update, Delete, Select trong Sqlite với Android, xây dựng được 2 dạng menu Option Menu, Context Menu

Xem tiếp
Google Maps Android API – phần 4

Google Maps Android API – phần 4

ngày 12-05-2016

Trong bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng các đối tượng Shape để tương tác với Google Map

Xem tiếp
Sử dụng .Net Webservice trong Android

Sử dụng .Net Webservice trong Android

ngày 10-03-2017

Trong bài này sẽ trình bày 4 ví dụ về cách tương tác từ Android tới .Net Webservice thông qua thư viện KSOAP API.

Xem tiếp
Sử dụng .Net Webservice trong C#

Sử dụng .Net Webservice trong C#

ngày 10-03-2017

Trong bài tập này, chúng ta sẽ dùng C# để lấy dữ liệu từ server thông qua các service

Xem tiếp
Cách tạo Webservice

Cách tạo Webservice

ngày 10-03-2017

Hướng dẫn tạo Web Service tương tác với ứng dụng di động

Xem tiếp
Google Maps Android API – phần 3

Google Maps Android API – phần 3

ngày 10-03-2017

Hướng dẫn các bạn cách tương tác nâng cao với Google Map.

Xem tiếp
Google Maps Android API – phần 2

Google Maps Android API – phần 2

ngày 10-03-2017

Hướng dẫn các bạn cách đưa Google Map vào ứng dụng Android của mình như thế nào

Xem tiếp
Google Maps Android API – phần 1

Google Maps Android API – phần 1

ngày 10-03-2017

Hướng dẫn các bạn từng bước tiếp cập với Google Map thông qua các bài tập mẫu từ dễ lên khó, với mong muốn giúp các bạn có thể tự lập trình cũng như cải tiến theo cách của mình và áp dụng một cách hiệu quả nhất vào ứng dụng của mình

Xem tiếp
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO