Selenium Automation with Python

 • Khóa học trang bị cho học viên (HV) những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết về kiểm thử phần mềm tự động, Automation Testing
 • Xây dựng nền tảng vững chắc trong kiểm thử tự động với Selenium Automation sử dụng ngôn ngữ lập trình Python
 • Giúp HV trải nghiệm thực tế qua những bài tập giả lập tình huống và học tập kinh nghiệm testing từ các giảng viên
 • Sở hữu cơ hội việc làm ổn định tại các công ty phần mềm trong và ngoài nước
 
 • HV có kiến thức kiểm thử phần mềm cơ bản hoặc đã tham gia lớp ISTQB/ LCTP1 tại Trung Tâm Tin Học
 • Sinh viên (SV) năm cuối, SV mới tốt nghiệp các chuyên ngành Vật lý, Toán, Toán - Tin, CNTT…
 • Những người làm việc trong lĩnh vực CNTT có định hướng sẽ trở thành Tester trong tương lai
Sau khi hoàn thành khóa học, HV có thể: 
 • Lập trình Python Cơ bản
 • Hiểu cấu trúc Selenium Automation Frameworks
 • Làm việc với Selenium WebDriver Automation sử dụng Python
 • Giải thích, thiết kế và triển khai Automation Framework
 • Thực hiện tự động hóa các Web Application trên Internet bằng Selenium
 • Viết code trên Python để thiết kế Selenium Testcase
 • Thực hiện các dự án Selenium Automation Project
 • Kiểm thử tự động các ứng dụng web
 • Thực thi Cross-browser testing
 • Ứng tuyển vào vị trí Selenium Automation Fresher Tester 
 
 • Tổng số giờ: 85 tiết (5 tuần) học trực tiếp trong phòng máy. 
 • Học phí: 4.000.000 đ/khóa
 • Tặng 1.000.000đ cho học viên đã học Kiểm thử phần mềm cơ bản (LTP1) và Kiểm thử phần mềm tự động (LTP2)
 • Đặc biệt: ISTQB Foundation + Selenium Automation with Python = 7.000.000đ (8.500.000đ)

 

Part 1: Basic of Python

 

 • Overview of Python
 • Variable, data types, operators, string, comment, input & output shell
 • Decision making: if, if…else, if…elif…else
 • Loops: for, while, nest loop; break, continue, pass statement
 • Sequences: List, Tuple, Dictionary
 • Function, Anonymous Function, Module and Package, Python’s Standard Library
 • Files I/O

 

Part 2: Selenium Automation with Python
 
 • Overview of Selenium
 • Selenium Automation Framework
 • WebDriver và Python Unittest: Testcase, Assert functions, Testsuite, Test runner
 • Basic of Selenium WebDriver with Python: WebDriver Browser, Load page, Basic WebDriver functions, Browser Navigation, Run test with Chrome, IE, FireFox
 • Navigating: Interacting page, Filling in forms, Drag and drop, Moving between windows and frames, Popup dialogs, Cookie
 • WebDriver - Locating UI Elements: Element and DOM, By Id/ Name/ Xpath/ Link Text/ Tag Name/ Class Name/ CSS Selectors, List of element
 • Working with Elements: Click and type, Find state, RadioButton and checkbox, List of Element, Dropdown, Hidden Element, Calendar Selection, AutoComplete, Screenshot
 • Method and Property: Get text on element, Get value from element attribute, Check element present, Select option trong Dropdown, Build Dynamic XPath
 • Wait Type: Explicit Waits, Implicit Waits
 • WebDriver API: Switch Windows/ Frames/ Alerts, Action Chains
 • Final exam
 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Selenium Automation with Python" do Trung Tâm Tin Học ĐH KHTN cấp.

CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.