Bắt đầu chương trình LTV chuyên nghiệp với khóa học Lập trình cơ bản miễn phí

ngày 15-03-2016

Bạn sẽ bắt đầu với mong muốn trở thành Lập trình viên nhưng vẫn e ngại?
Bạn an tâm vì khóa học Lập trình cơ bản miễn phí sẽ giúp bạn ôn tập lại, hệ thống lại các kiến thức lập trình nền tảng, quan trọng nhất.
 


Nội dung chính lớp Lập trình cơ bản trong 5 buổi sẽ được phân bổ như sau:

Buổi 1: Ôn lại các khái niệm cơ bản của lập trình trên môi trường C và C++
Buổi 2: Phân biệt rõ và biết cách ứng dụng các lệnh rẽ nhánh, if else, câu lệnh lựa chọn switch case.
Buổi 3: Ôn tập, ứng dụng và các trường hợp lưu ý khi sử dụng các lệnh lặp For, While, Do… While..
Buổi 4: Hàm và “Tư duy chia để trị” để biết cách chia nhỏ bài toán.
Buổi 5: Kết hợp các kỹ thuật trong xử lý Mảng 1 chiều.

 

Mời bạn xem thêm nội dung các khóa học

Lập trình viên Web PHP

Lập trình viên Web .NET

Lập trình viên Web JAVA

ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.