Báo cáo Đồ án Tốt nghiệp Data Science - Machine Learning Khóa 6

Báo cáo Đồ án Tốt nghiệp Data Science - Machine Learning Khóa 6
Ngày 25/07/2021 vừa qua, Trung tâm Tin học – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức buổi Báo cáo đồ án tốt nghiệp Data Science – Machine Learning khóa 6. Khác với các buổi báo cáo trước, các bạn HV tham gia báo cáo đợt này được hướng dẫn và báo vệ đồ án bằng hình thức onine qua nền tảng Zoom, giúp các bạn có thể tốt nghiệp theo đúng kế hoạch.