[Thiết Kế Đồ Họa] 18 mẫu bìa sách “hút hồn” người xem

ngày 31-07-2017

Với ý tưởng từ các mẫu bìa sách này, việc thiết kế sẽ không còn quá khó.

Beatlebone 

Dangerous Boobies (2017, Seal Press)

City on a Grid (2016, Da Capo Press)

How to Set a Fire and Why

Songwriters On Songwriting (2016, Da Capo Press)

More Songwriters On Songwriting (2017, Da Capo Press)

Heads (2016, Da Capo Press)

Novels, Tales, Journeys (unused cover design)

I Am the Wolf (2017, Da Capo Press)

The Dead Mom’s Club (2017, Seal Press)

Stories of Your Life (unused cover design)

My Damage (2016, Da Capo Press)

Meatless (2016, Lifelong Books)

Harvard Review #47 (2016, Houghton Library, Harvard University)

The Time Machine

Harvard Review #50 (2017, Houghton Library, Harvard University)

Amatka (unused cover design)

Universal (2017, Da Capo Press)

Nguồn: howdesign

Ngành Đồ họa – Trung tâm Tin học ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Hotline: 0914 251 119