Qui định cấp & nhận Chứng chỉ

ngày 01-06-2018

TRUNG TÂM TIN HỌC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ - Quận 5 – Tp. Hồ Chí Minh
Số: 62/2015/QĐ-ĐT
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 2 năm 2015
QUI ĐỊNH
v/v CẤP & NHẬN CHỨNG CHỈ TIN HỌC
(Dành cho học viên thi Chứng chỉ Tin học A/B/C tự do)
Áp dụng từ tháng 02/2015
I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ:
 • Các Học viên (HV) đăng ký thi chứng chỉ tin học trình độ A/B/C tự do, trực tiếp tham gia kỳ thi/kiểm tra, thực hiện đúng các quy chế thi/kiểm tra và có kết quả điểm bài thi đạt yêu cầu từ 5 điểm trờ lên sẽ được cấp chứng chỉ.
 • Khi đăng ký thi, HV ghi đầy đủ thông tin cá nhân vào Phiếu đăng ký thi theo mẫu và nộp cho bộ phận ghi danh cơ sở đào tạo, kèm theo:
  • Bản photocopy Giấy khai sinh hoặc photocopy Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc photocopy giấy tờ tùy thân có hình thí sinh dự thi.
  • 2 tấm hình 3x4 mới chụp trong thời gian 6 tháng trở lại (mặt sau mỗi hình có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (tỉnh, thành phố)).
 • HV đăng ký dự thi theo nhóm cần có Danh sách HV dự thi với đầy đủ các thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (tỉnh, thành phố)) chính xác theo Giấy khai sinh của mỗi thí sinh, kèm theo các giấy tờ như mục 2a, 2b trên.
II. ĐIỀU KIỆN KHI ĐẾN NHẬN CHỨNG CHỈ:
 • HV khi đến nhận C/C của mình cần xuất trình Biên nhận học phí hoặc lệ phí thi, nếu bị mất Biên nhận thì nộp bản photocopy CMND hoặc photocopy giấy khai sinh (có mang theo bản gốc để đối chiếu tại chỗ).
 • Trường hợp nhận thay HV, người đến nhận C/C phải cung cấp các giấy tờ sau:
  • Biên lai học phí hoặc lệ phí thi; nếu bị mất thì nộp bản photocopy CMND hoặc bản sao giấy khai sinh của HV được cấp C/C (có mang theo bản gốc để đối chiếu tại chỗ).
  • Giấy ủy quyền nhận C/C của HV được cấp C/C.
  • Bản photocopy CMND hoặc photocopy giấy tờ tùy thân hợp lệ của người đi nhận C/C (có mang theo bản gốc để đối chiếu tại chỗ).
  • Làm bản cam kết nhận thay C/C (theo mẫu)
 • HV đã đăng ký thi theo nhóm, muốn nhận C/C chung của nhóm, người đại diện nhóm cần cung cấp các giấy tờ sau:
  • Danh sách đăng ký thi của đợt thi tương ứng.
  • Có giấy giới thiệu của cơ sở đào tạo, hoặc giấy ủy quyền nhận C/C của các HV có tên trong danh sách nhận C/C.
  • Bản photocopy CMND hoặc photocopy giấy khai sinh của người đi nhận C/C (có mang theo bản gốc để đối chiếu tại chỗ).
  • Làm Bản cam kết nhận thay C/C (theo mẫu)
GIÁM ĐỐC
 
 
 
  
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO