Tổng khai giảng
Phan-Tich-va-Truc-Quan-Hoa-Du-Lieu-voi-Power-BI cơ bản
Phân tích dữ liệu với Excel
ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-nang-cao
lap-trinh-tren-excel
xu-ly-du-lieu-voi-bang-tinh-excel
Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power Bi nâng cao

Lập trình trên Excel

 • Là khóa tin học nâng cao, đào tạo kiến thức chuyên sâu giúp học viên nắm được các kiến thức cơ bản và đối tượng, phương thức làm việc trong Excel
 • Rèn luyện cho học viên kỹ năng và cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic for Application (VBA)
 • Học viên mong muốn học tập kiến thức Tin học chuyên sâu trên Excel
 • Điều kiện: Học viên đã học qua lớp Chứng Chỉ A - Tin học Cơ bản
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng
 • Ứng dụng tốt các kiến thức, thuật ngữ nâng cao trên Microsoft Excel 2016
 • Nắm vững các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng
 • Sử dụng thành thạo các cấu trúc lệnh cơ sở của VBA
 • Có khả năng xây dựng hoàn chỉnh màn hình nhập liệu
 •  Thời gian học: 5 tuần
 •  Tổng số tiết: 30 giờ học trực tiếp trên máy
 •  Học phí: 2.500.000 VND/khóa (chính sách ưu đãi cho mỗi khóa, xem chi tiết tại Lịch khai giảng)
 1. Tổng quan về Visual Basic for Application (VBA)
 • Cửa sổ soạn thảo
 • Cửa sổ Immediate
 • Thao tác với tập tin VBA
 1. Khái niệm về kiểu dữ liệu
 • Giới thiệu các kiểu dữ liệu
 • Khai báo và sử dụng biến
 • Các toán tử
 1. Cấu trúc điều khiển – Khai báo mảng
 • Cấu trúc rẽ nhánh If
 • Cấu trúc rẽ nhánh Select Case
 • Cấu trúc lặp For
 • Cấu trúc lặp Do While/Do Until
 • Khai báo mảng
 1. Thiết kế UserForm
 • Xây dựng UserForm
 • Các điều khiển thông dụng trong UserForm
 • Một số thuộc tính của các điều khiển
 • Các sự kiện trên giao diện
 1. Xây dựng hàm/thủ tục/Add-Ins
 • Khái niệm
  • Hàm
  • Thủ tục
 • Xây dựng và sử dụng hàm/thủ tục
 • Xây dựng Add-Ins
 • Xử lý lỗi trong sự kiện
 1. Các đối tượng trong Excel
 • Macro
 • Các đối tượng cơ bản
  • Đối tượng Application
  • Đối tượng Windows
  • Đối tượng Workbook
  • Đối tượng Worksheet
  • Đối tượng Cell và Range
 1. Áp dụng thực tiễn
 • Giao diện màn hình
 • Tạo thực đơn
 • Cập nhập dữ liệu
 • Tìm kiếm
 • Thống kê
 • In ấn

 

 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận “Lập trình trên Excel” do Trung Tâm Tin Học – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên cấp
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Lập trình trên Excel - 30 giờ
Học phí : 2.500.000 đ
 • Giảm 100.000 VND khi đăng ký ONLINE
 • Giảm thêm 50.000 đ khi đăng ký nhóm 3 Học viên
 • Điều kiện học: Học viên có trình độ tương đương chứng chỉ A hoặc Ứng dụng CNTT Cơ bản
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
CDE2_271T35Thứ 3-5 (18:00 - 21:00)16/11/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
CDE2_271T35OThứ 3-5 (18:00 - 21:00)16/11/2021OnlineĐăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO