tin-hoc-van-phong-cho-thieu-nhi
Tổng khai giảng
luyen-thi-ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-nang-cao

Lập trình trên Excel

 • Là khóa tin học nâng cao, đào tạo kiến thức chuyên sâu giúp học viên nắm được các kiến thức cơ bản và đối tượng, phương thức làm việc trong Excel
 • Rèn luyện cho học viên kỹ năng và cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic for Application (VBA)
 • Học viên mong muốn học tập kiến thức Tin học chuyên sâu trên Excel
 • Điều kiện: Học viên đã học qua lớp Chứng Chỉ A - Tin học Cơ bản
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng
 • Ứng dụng tốt các kiến thức, thuật thuật nâng cao trên Microsoft Excel 2010
 • Nắm vững các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng
 • Sử dụng thành thạo các cấu trúc lệnh cơ sở của VBA
 • Có khả năng xây dựng hoàn chỉnh màn hình nhập liệu
 •  Thời gian học: 5 tuần
 •  Tổng số tiết: 65 tiết học trực tiếp trên máy
 •  Học phí: 1.500.000 VND/khóa (chính sách ưu đãi cho mỗi khóa, xem chi tiết tại Lịch khai giảng)

1. Các thủ thuật trên Excel

- Thủ thuật tách dữ liệu từ một cột

- Thủ thuật xóa bỏ những mẫu tin trùng nhau

- Thủ thuật khống chế dữ liệu nhập trong ô

- Thủ thuật xóa tát cả các ghi chú trong Excel

- Thủ thuật tạo biểu đồ tương tác

2. Giới thiệu tổng quan về Visual Basic for Application (VBA) (Cửa sổ VBE, Biến, cấu trúc điều khiển, UserForm)

- Giới thiệu tổng quát VBA

- Khai báo và sử dụng biến

- Cấu trúc điều khiển

- Xây dựng UserForm

3. Các đối tượng cơ bản trong Excel (Macro, Các đối tượng cơ bản)

- Macro

- Các đối tượng cơ bản (Application, Windows, Workbook, Worksheet, Cell và Range)

4. Xây dựng hàm trong Excel

- Khái niệm hàm/thủ tục

- Tạo và sử dụng hàm/thủ tục

Tạo và sử dụng hàm/ thủ tục mới

Tạo mới và quản lý Add-Ins

Xử lý lỗi trong sự kiện

5. Áp dụng thực tiễn

- Giao diện màn hình-

- Thống kê

- In ấn

- Tạo thực đơn

6. Ôn tập

7. Kiểm tra cuối khóa

 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng chỉ “Lập trình trên Excel” do Trung Tâm Tin Học – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên cấp
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO