Môn học mới
Microsoft Azure Administrator

 • “ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY”, một thuật ngữ được nói đến rất nhiều hiện nay trong lĩnh vực công nghệ, được ứng dụng rộng rãi và mang lại nhiệu lợi ích, hiệu quả trong môi trường IT của các doanh nghiệp, tổ chức. 
 • Là xu hướng chung hiện nay, các dịch vụ, hạ tầng CNTT dần dịch chuyển lên Cloud để thuận tiện hơn trong việc mở rộng, quản lý và khai thác vận hành.
 • Môn học Azure Administrator sẽ cung cấp cho học viên kiến thức để tiếp cận, triển khai và quản trị hạ tầng, dịch vụ CNTT của Tổ chức, Doanh nghiệp trên nền tảng Cloud của Microsoft. 
 
 • Cán bộ, chuyên viên IT đang làm việc trong các Tổ Chức, Doanh Nghiệp
 • Sinh viên CNTT, định hướng theo ngành mạng máy tính
 • Nhân sự tự do, yêu thích và có định hướng theo ngành quản trị mạng
 • Học viên đã có kiến thức về mạng cơ bản. (Đã biết qua kiến thức MCSA, CCNA là một lợi thế. Một số kiến thức nền tảng sẽ được bổ sung trong quá trình học cho học viên)
 • Hiểu được các khái niệm, thuật ngữ, mô hình về điện toán đám mây
 • Đăng ký , sử dụng dịch vụ trên Microsoft Azure
 • Lựa chọn, sử dụng các dịch vụ theo nhu cầu cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Quản trị người dùng và nhóm trên môi trường Azure Active Directory
 • Quản trị tài nguyên, dữ liệu trên môi trường Azure Cloud
 • Di dời hệ thống nội bộ lên trên môi trường Azure Cloud
 • Giám sát các hoạt động, an toàn trên môi trường Azure Cloud
 • Tối ưu chi phí, hiệu quả vận hành cho tổ chức, doanh nghiệp
 • Thời gian học:  60 tiết - 45 giờ
 • Học phí: 5.000.000đ/khóa
PHẦN 1: CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY.
 • Bài 1. Khái niệm về điện toán đám mây
  • Cloud Computing
  • Private Cloud
  • Public Cloud
  • Hybrid Cloud
  • Microsoft Azure Computing
  • Microsoft Azure Account
 • Bài 2. Mô hình chia sẻ trách nhiệm
  • Trách nhiệm chung
  • Trách nhiệm người dùng.
  • Trách nhiệm nhà cung cấp dịch vụ
  • Infrastructure as a Service (IaaS)
  • Platform as a Service (PaaS)
  • Software as a Service (SaaS
 • Bài 3. Các thành phần trong Microsoft Azure
  • Regions và Availability Zones
  • Các loại tài nguyên trên Microsoft Azure
   • Virtual Machine
   • Storage
   • Network
   • App Services
   • Database
   • Functions
  • Azure Subscriptions
  • Azure Resource Group
  • Azure Security
  • Resource Management Tools
 • Bài 4. Quản lý chi phí sử dụng dịch vụ
  • Các yếu tố quyết định chi phí
  • Cam kết của nhà cung cấp dịch vụ (SLAs)
  • Công cụ quản lý chi phí trên Microsoft Azure
 • Bài 5. Lợi ích của điện toán đám mấy
  • Độ tin cậy, tính sẵn sàng cao
  • Khả năng dự đoán hiệu suất, chi phí
  • Khả năng thu gọn, mở rộng tài nguyên
  • Kho template có sẵn, phong phú
  • Cung cấp công cụ cảnh báo, theo dõi
  • An toàn, bảo mật
  • Hỗ trợ nhiều công cụ quản trị, Portal, CLI, PowerShell, API
  • Xu hướng
PHẦN 2 : QUẢN TRỊ MICROSOFT AZURE
 • Bài 1. Active Directory trên Azure
  • Tìm hiểu về Azure Active Directory
  • Các thành phần trong Azure Active Directory
  • So sánh giữa AD Domain Service và Az Active Directory
  • Khởi tạo Azure Directory
  • Tạo, quản lý người dùng và nhóm trên môi trường Az AD
 • Bài 2. Chính sách quản trị trên Azure
  • Quản lý Subscription và tài khoản
  • Quản lý chính sách Azure Policy
  • Role-Based Access Control (RBAC)
 • Bài 3. Quản trị  Resource trên  Azure
  • Resource Group
  • Manage resource
  • Tùy chỉnh bảng điều khiển và danh mục ưa thích
  • Các công cụ quản trị resource (Portal, Template, CLI, PowerShell)
 • Bài 4. Quản trị Network trên Azure
  • Virtual Network
  • IP Address
  • Network Security Group
  • Azure Firewall
  • Azure DNS
 • Bài 5. Quản trị Connectivity trên Azure
  • VNet Peering
  • VPN Gateway
  • Express Route , Virtual WAN
 • Bài 6. Quản trị Network Traffic trên Azure
  • Network Routing and End Points
  • Azure Load Balancer
  • Azure Application Gateway
 • Bài 7. Quản trị Storage trên Azure
  • Storage Accounts
  • Blob Storage
  • Storage Security
  • Azure Files and File Sync
  • Managing Storage
 • Bài 8. Triển khai, quản trị Virtual Machine, App Service trên Azure
  • Kế hoạch triển khai VM
  • Khởi tạo VM
  • Tính sẵn sàng cho VM
  • Quản trị VM
  • Triển khai App Service
 • Bài 9. Bảo vệ Data trên Azure
  • File and Folder Backup / Restore
  • Virtual Machine Backup /Restore
 • Bài 10. Theo dõi, giám sát trên Azure
  • Azure Monitor
  • Azure Alert
  • Log Analytics
  • Network Watcher
 
 • Chứng nhận "Microsoft Azure Administrator" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH KHTN TP.HCM cấp.