Khóa học Machine Learning nâng cao với Python
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình web
Lập trình Ruby

Nền tảng & Lập trình hướng đối tượng với C# 7.0

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng về lập trình với ngôn ngữ C# 7.0 trong môi trường Visual Studio 2017, và những kỹ năng cần thiết để xây dựng ứng dụng theo mô hình OOP
 • Vận dụng các thư viện được cung cấp để xây dựng các ứng dụng đọc ghi dữ liệu từ tập tin văn bản, xml, json.
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng & phong cách lập trình, tư duy logic.
 • Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình C# tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình nâng cao, phát triển nghề nghiệp theo hướng .NET. 
   
 • HV có kiến thức tin học văn phòng
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề
 • Những người làm việc trong lĩnh vực CNTT có định hướng sẽ lập trình bằng ngôn ngữ C#
 • Những người làm việc trong các lĩnh vực khác cần trang bị kiến thức về lập trình C# phục vụ công việc
   
Sau khi hoàn thành khóa học, HV có thể:
 • Sử dụng các cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình C# để xây dựng ứng dụng
 • Vận dụng các cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp, Function, sử dụng các thư viện cho sẵn của C#
 • Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu trong C# 7.0
 • Làm việc với các kiểu dữ liệu tập tin như txt file, XML file, JSON file
 • Làm quen với các kỹ năng và phong cách lập trình gắn liền với công việc sau này.
 
 • Thời gian học: 5 tuần
 • Tổng số giờ: 48 giờ (64 tiết) học trực tiếp trong phòng máy
 • Học phí: 2.100.000 VNĐ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).
 • Tổng quan và giới thiệu môi trường thực hành
  • Lập trình và ngôn ngữ lập trình
  • Các loại ứng dụng
  • Môi trường lập trình Visual Studio 2017
  • Làm quen ứng dụng Windows Form
 • C# cơ bản
  • Kiểu dữ liệu, biến, hằng
  • Toán tử (Operators)
  • Kiểu cấu trúc (struct) và Enum
  • Sử dụng thư viện
 • Cấu trúc điều kiện if, switch
 • Parttern matching
 • Cấu trúc lặp
  • while, for, foreach
  • Sử dụng break, continue
 • Function
  • Giới thiệu, phân loại
  • Xây dựng function
  • Gọi và sử dụng fuction
  • Local Functions
  • Out Variables
  • Tuples Types
  • Ref returns and locals
 • Mảng (Array)
  • Giới thiệu và phân loại mảng
  • Xử lý mảng 1 chiều
  • Xử lý mảng 2 chiều
 • Xử lý lỗi
  • Phân loại
  • Dò và xử lý lỗi
  • Xử lý ngoại lệ (Exception)
 • Lập trình OOP
  • Giới thiệu
  • Xây dựng class
  • Khai báo các thành viên trong class
  • Expression bodied members
 • Lập trình OOP mở rộng
  • Kế thừa và đa hình
  • Interface
  • Delegate và Event
 • Collections và Generic Collections
 • Đọc ghi tập tin văn bản
 
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Nền tảng và lập trình hướng đối tượng với C#" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Nền tảng & Lập trình hướng đối tượng với C# 7.0 - 48 giờ (64 tiết) - 5 tuần
Học phí : 2.100.000 đ
 • Điều kiện: Có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet.
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LCS2_244T246Thứ 2-4-6 (17.45 - 21.00)15/10/2018137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO