Khóa học Machine Learning cơ bản với Python
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình R
Khóa học lập trình web
Khóa học lập trình viên javascript
Lập trình Ruby

Nền tảng & Lập trình hướng đối tượng với C# 7.0

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng về lập trình với ngôn ngữ C# 7.0 trong môi trường Visual Studio 2017, và những kỹ năng cần thiết để xây dựng ứng dụng theo mô hình OOP
 • Vận dụng các thư viện được cung cấp để xây dựng các ứng dụng đọc ghi dữ liệu từ tập tin văn bản, xml, json.
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng & phong cách lập trình, tư duy logic.
 • Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình C# tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình nâng cao, phát triển nghề nghiệp theo hướng .NET. 
   
 • HV có kiến thức tin học văn phòng
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề
 • Những người làm việc trong lĩnh vực CNTT có định hướng sẽ lập trình bằng ngôn ngữ C#
 • Những người làm việc trong các lĩnh vực khác cần trang bị kiến thức về lập trình C# phục vụ công việc
   
Sau khi hoàn thành khóa học, HV có thể:
 • Sử dụng các cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình C# để xây dựng ứng dụng
 • Vận dụng các cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp, Function, sử dụng các thư viện cho sẵn của C#
 • Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu trong C# 7.0
 • Làm việc với các kiểu dữ liệu tập tin như txt file, XML file, JSON file
 • Làm quen với các kỹ năng và phong cách lập trình gắn liền với công việc sau này.
 
 • Thời gian học: 5 tuần
 • Tổng số giờ: 48 giờ (64 tiết) học trực tiếp trong phòng máy
 • Học phí: 2.100.000 VNĐ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).
 • Tổng quan và giới thiệu môi trường thực hành
  • Lập trình và ngôn ngữ lập trình
  • Các loại ứng dụng
  • Môi trường lập trình Visual Studio 2017
  • Làm quen ứng dụng Windows Form
 • C# cơ bản
  • Kiểu dữ liệu, biến, hằng
  • Toán tử (Operators)
  • Kiểu cấu trúc (struct) và Enum
  • Sử dụng thư viện
 • Cấu trúc điều kiện if, switch
 • Parttern matching
 • Cấu trúc lặp
  • while, for, foreach
  • Sử dụng break, continue
 • Function
  • Giới thiệu, phân loại
  • Xây dựng function
  • Gọi và sử dụng fuction
  • Local Functions
  • Out Variables
  • Tuples Types
  • Ref returns and locals
 • Mảng (Array)
  • Giới thiệu và phân loại mảng
  • Xử lý mảng 1 chiều
  • Xử lý mảng 2 chiều
 • Xử lý lỗi
  • Phân loại
  • Dò và xử lý lỗi
  • Xử lý ngoại lệ (Exception)
 • Lập trình OOP
  • Giới thiệu
  • Xây dựng class
  • Khai báo các thành viên trong class
  • Expression bodied members
 • Lập trình OOP mở rộng
  • Kế thừa và đa hình
  • Interface
  • Delegate và Event
 • Collections và Generic Collections
 • Đọc ghi tập tin văn bản
 
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Nền tảng và lập trình hướng đối tượng với C#" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Nền tảng & Lập trình hướng đối tượng với C# 7.0 - 48 giờ (64 tiết) - 5 tuần
Học phí : 2.100.000 đ
 • Điều kiện: Có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet.
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LCS2_243T246Thứ 2-4-6 (17.45 - 21.00)10/09/2018137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO