Data Science Online
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python

Nền tảng & Lập trình hướng đối tượng với C#

 • Cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng về lập trình với ngôn ngữ C# 7.0 trong môi trường Visual Studio 2017.
 • Cung cấp kỹ năng cần thiết để xây dựng ứng dụng theo mô hình OOP, vận dụng các thư viện được cung cấp để xây dựng ứng dụng.
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng và phong cách lập trình, tư duy logic.
 • Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình C# tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình nâng cao, phát triển nghề nghiệp theo hướng .NET.
 • Tất cả những ai muốn tìm hiểu về kỹ thuật lập trình C# và muốn phát triển ứng dụng dựa trên công nghệ .NET.
Sau khi hoàn thành khóa học, HV có khả năng:
 • Nắm vững và sử dụng hiệu quả các kiểu dữ liệu trong C# 7.0
 • Vận dụng các cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp, Function, sử dụng các thư viện cho sẵn của C# để xây dựng ứng dụng
 • Nắm vững và ứng dụng được các kiến thức lập trình hướng đối tượng (OOP)
 • Làm quen với các kỹ năng và phong cách lập trình sẽ gắn liền với công việc thực tế sau này.
 
 • Thời gian học: 5 tuần
 • Tổng số giờ: 48 tiết học trực tiếp trong phòng máy
 • Học phí: 1.500.000 VNĐ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).
 • Tổng quan
  • Lập trình và ngôn ngữ lập trình
  • Các loại ứng dụng
  • Môi trường lập trình Visual Studio 2017
  • Làm quen ứng dụng Windows Form
 • C# cơ bản
  • Kiểu dữ liệu, biến, hằng
  • Toán tử (Operators)
  • Kiểu cấu trúc (struct) và Enum
  • Sử dụng thư viện
 • Cấu trúc điều kiện if, switch
 • Parttern matching
 • Cấu trúc lặp
  • While, for, foreach
  • Sử dụng break, continue
 • Function
  • Giới thiệu, phân loại
  • Xây dựng function
  • Gọi và sử dụng fuction
  • Local Functions
  • Out Variables
  • Tuples Types
  • Ref returns and locals
 • Mảng (Array)
  • Giới thiệu và phân loại mảng
  • Xử lý mảng 1 chiều
  • Xử lý mảng 2 chiều
 • Xử lý lỗi
  • Phân loại
  • Dò và xử lý lỗi
  • Xử lý ngoại lệ (Exception)
 • Lập trình OOP cơ bản
  • Giới thiệu 
  • Xây dựng class
  • Khai báo các thành viên trong class
  • Expression bodied members
 • Lập trình OOP mở rộng
  • Kế thừa và đa hình
  • Interface
  • Delegate và Event
 • Collections và Generic Collections
 
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Nền tảng và lập trình hướng đối tượng với C#" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Nền tảng & Lập trình hướng đối tượng với C# - 48 tiết (5 tuần)
Học phí : 1.500.000 đ
 • Điều kiện: Có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet.
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LCS3_262T5TNThứ 5 (17.45 - 21.15) + Chủ nhật (17.30 - 21.00)03/12/2020137E Nguyễn Chí Thanh, Q.5Đăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO