Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình R
Khóa học lập trình web
Khóa học lập trình viên javascript
Lập trình Ruby

Machine Learning cơ bản với Python

 • Khóa học không chỉ cung cấp cho học viên (HV) kiến thức tổng quát về Data Science, một trong những chuyên ngành “hot”  của thế kỷ 21, mà còn cung cấp kiến thức cơ bản về Machine Learning, một lĩnh vực nổi bật của Data Science.
 • Hướng dẫn HV cách phân tích dữ liệu bao gồm thu thập dữ liệu, khám phá, phân tích, học từ dữ liệu, trực quan hóa và tạo ra các báo cáo thông qua việc sử dụng các bộ thư viện, công cụ mạnh mẽ, mã nguồn mở như Python, Jupyter Notebooks, Numpy, Pandas, Mathplotlib, Scikit-Learn…
 • Thực hiện các project cụ thể trong bối cảnh giải quyết các vấn đề khoa học dữ liệu hấp dẫn
 • Là khóa học mở đầu trong series các khóa học về Machine Learning, giúp HV trang bị những kiến thức nền tảng, làm tiền đề cho việc tìm hiểu các kiến thức nâng cao, phát triển nghề nghiệp.
 • HV đã tham gia khóa “Lập trình Python nâng cao” hoặc có kiến thức tương đương
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng
 • HV có định hướng sẽ làm việc trong lĩnh vực Machine Learning với Python
 
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng:
 • Nắm được quy trình làm việc cơ bản của Data Science
 • Sử dụng được các bộ thư viện, công cụ như Python, Jupyter Notebooks, Numpy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn…
 • Hiểu và vận dụng cách tìm dữ liệu, xây dựng câu hỏi nghiên cứu, sử dụng các công cụ và kỹ thuật tìm ra câu trả lời
 • Thực hiện phân tích thống kê cơ bản và áp dụng các phương thức Machine Learning
 • Hiển thị kết quả một cách hiệu quả
 
 • Tổng số giờ: 48 giờ
 • Học phí: 3.500.000đ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan Data Science
  • Giới thiệu Data Science
  • Quy trình của Data Science
  • Giá trị của việc tìm hiểu Data Science
  • Lý do chọn ngôn ngữ lập trình Python
 • Jupyter Notebook
  • Giới thiệu, lý do sử dụng Jupyter Notebook
  • Cài đặt và cấu hình
  • Sử dụng Jupyter Notebook
  • Markdown Text: cách sử dụng, cú pháp
 • Numpy
  • Giới thiệu, lý do sử dụng Numpy
  • Ndarray: mảng một chiều, hai chiều, tạo mảng, index, data type, operation
  • Thao tác trên Ndarray: Statictical, sorting, set operation, Broadcasting
 • Pandas
  • Giới thiệu, lý do sử dụng Pandas
  • Series
  • Dataframe
  • Panel
  • Thao tác trên Pandas
   • I/O – Đọc ghi dữ liệu (Data Ingestion)
   • Làm sạch, tinh chỉnh dữ liệu (Data Cleaning)
   • Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization)
   • Thống kê dữ liệu (Descriptive Statistics)
   • Phương thức thao tác trên dữ liệu (Frequent Data Operations)
   • Gộp dữ liệu (Merging Dataframe)
   • Phương thức thao tác trên String (Frequent Data Operations)
   • Đổi thời gian (Parsing Timestamps)
 • Data Visualization với Matplotlib 
  • Vai trò của trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization)
  • Plotting với Matplotlib: line, bar, pie, histogram, scatter…
  • Quy trình tạo biểu đồ
  • Giới thiệu một số thư viện khác
 • Tổng quan Machine Learning
  • Giới thiệu
  • Phân loại
  • Thuật ngữ
  • Scikit-learn: Machine Learning trong Python
 • Supervised Learning
  • Classification
   • Giới thiệu
   • Xây dựng và áp dụng Classification Model
   • Decision Tree
   • KNN: K-Nearest Neighbors
  • Regression Analysis
   • Giới thiệu
   • Linear regression
 • Unsupervised Learning
  • Clustering
   • Giới thiệu
   • k-Means
   • Hierarchical clustering
 • Lập trình Chatbots với Python
  • Giới thiệu
  • Regular Expression (regex): Cách sử dụng và Machine Learning để trích xuất ý nghĩa từ văn bản tự do (free-form text)
  • Xây dựng chatbots

 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng chỉ "Machine Learning cơ bản với Python" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Machine Learning cơ bản với Python - 48 giờ
Học phí : 3.500.000 đ

Điều kiện: HV đã tham gia khóa “Lập trình Python nâng cao” hoặc có kiến thức tương đương

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LML1_247S7NThứ 7 (07.30 - 12.15) + Chủ Nhật (07.30 - 12.15)02/03/2019137E Nguyễn Chí Thanh, Q5Đăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO