Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình web

Lập trình web với Ruby on Rails

 • Trang bị cho học viên (HV) những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những kỹ năng cần thiết để xây dựng và triển khai ứng dụng web hoàn chỉnh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu thực tế một cách linh động và nhanh chóng với Ruby on Rails, một web application framework được viết bằng Ruby.
 • Cung cấp cho HV kỹ thuật tùy biến và hiệu chỉnh template cho phù hợp với yêu cầu của website.
 • Rèn luyện phong cách lập trình, phát triển kỹ năng tổ chức, xây dựng và triển khai ứng dụng web.
 
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, lập trình viên có kế hoạch sẽ chuyển sang làm việc với NNLT Ruby và Ruby on Rails, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: Học viên đã học qua lớpLập trình Ruby hay có kiến thức tương đương.
 
Sau khi hoàn thành khóa học, HV có thể:
 • Phân tích và tổ chức ứng dụng web theo mô hình MVC (Model – View - Controller) của Ruby on Rails.
 • Tái sử dụng, bảo trì, mở rộng các thành phần đã viết một cách hiệu quả
 • Xây dựng và triển khai website nhanh chóng, linh động, hoàn chỉnh, có quy mô và cấu trúc tốt.
 • Ứng tuyển vào các công ty, doanh nghiệp CNTT 
 
 • Tổng số giờ: 48 giờ
 • Học phí: 2.900.000đ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan về xây dựng ứng dụng web
  • Các khái niệm cơ bản HTTP, Web Client, Web Server, URL…
  • Ôn tập HTML, CSS, template, Bootstrap
 • Tổng quan Ruby on Rails
  • Giới thiệu, đặc điểm
  • Ruby On Rails MVC Framework
  • Môi trường phát triển ứng dụng
  • Cấu trúc ứng dụng
 • Model (Active Record) và Database
  • Tạo model
  • Thiết lập mối quan hệ giữa các model
  • Validation trên model
  • Math function
  • Migration
 • Controller (Active Controller) và Route
  • Giới thiệu Application Controller
  • Thực hiện các phương thức: list, show, new, create, edit, update, delete trong Controller
  • Route: Thực hiện việc định tuyến (URL)
 • View - Layout
  • Tạo view cho application
  • Tạo layout web hiển thị nội dung
  • File upload
 • Session và Cookie
 • Email (Action Mailer)
  • Cấu hình
  • Tạo mailer, gọi mailer
 • User Authentication
  • User model
  • Sign up, Login, Logout
  • Quản lý user: list, update, delete
 • Scaffolding
  • Giới thiệu
  • Tạo web application với scaffold
 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng chỉ "Lập trình web với Ruby on Rails" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

SẢN PHẨM HỌC VIÊN
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO