Data Science Online
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình web

Lập trình Ruby

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể lập trình với Ruby – một trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến, được lựa chọn bởi rất nhiều lập trình viên. 
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình, tổ chức và xây dựng ứng dụng.
 • Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình Ruby tạo tiền đề cho việc tìm hiểu kiến thức nâng cao như “Lập trình Ruby on Rails” – phát triển ứng dụng web, phát triển nghề nghiệp. 
 
 • HV có kiến thức lập trình cơ bản (bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào)
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề
 • Những người làm việc trong lĩnh vực CNTT có định hướng sẽ lập trình bằng ngôn ngữ Ruby
 • Những người làm việc trong các lĩnh vực khác cần trang bị kiến thức lập trình Ruby phục vụ công việc
 

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể:

 • Sử dụng các cấu trúc và cú pháp trong ngôn ngữ lập trình Ruby để xây dựng ứng dụng
 • Vận dụng các cấu trúc điều kiện (if, unless, case), cấu trúc lặp (while, until, for) một cách linh hoạt
 • Tạo và sử dụng block, method, module giúp chương trình ngắn, gọn, có tính tái sử dụng cao
 • Sử dụng các built-in function của Ruby
 • Áp dụng String, Datetime, Array, Interator, Range, Hash,  Object và Class khi thực hiện ứng dụng
 • Làm việc với các kiểu dữ liệu tập tin như txt file, JSON file 
 
 • Tổng số giờ: 48 giờ
 • Học phí: 2.700.000đ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan lập trình Ruby
  • Giới thiệu Ruby
  • Môi trường làm việc: cài đặt và cấu hình, xây dựng ứng dụng đầu tiên
 • Ruby cơ bản
  • Biến, hằng
  • Kiểu dữ liệu, Toán tử (Operators)
  • String, Date & time
  • Nhập/xuất dữ liệu, ghi chú
 • Cấu trúc điều kiện
  • if
  • unless
  • case
 • Cấu trúc lặp
  • while, until, for
  • Sử dụng break, next, redo, retry
 • Block, method, module
  • Block: tạo và sử dụng
  • Method: tạo và sử dụng
  • Module: tạo và sử dụng với require, include
 • Array, Interator, Range
  • Array: tạo, thao tác trên array
  • Interator: cấu trúc, cú pháp, áp dụng
  • Range: sử dụng range trong sequence, condition, interval
 • Hash
  • Khai báo, khởi tạo, thao tác trên hash
 • File I/O
  • Làm việc với tập tin và thư mục
 • Exception
  • Sử dụng rescure, raise, ensure, throw…catch
 • Class và Object
  • Khai báo class
  • Biến, phương thức trong class
  • Object, tạo object từ class
 • Kế thừa (Class Inheritance)
  • Class overriding
  • Class overloading
  • Class CONSTANT
 • Làm việc với JSON
  • Đọc, ghi JSON
 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng chỉ "Lập trình Ruby" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

SẢN PHẨM HỌC VIÊN
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO