React Native
Tổng khai giảng các khóa học Lập trình di động

Lập trình iOS (Objective-C)

 • Học viên được tiếp cận những công nghệ mới nhất.
 • Nhiều bài tập thực tế giúp học viên hiểu sâu và ứng dụng ngay.
 • Hướng dẫn học viên sáng tạo và xây dựng ứng dụng của riêng mình.
 • Lớp học được mô phỏng như môi trường làm việc trong doanh nghiệp.
 • Học sinh các trường THPT có định hướng theo đuổi lĩnh vực lập trình phần mềm
 • Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học
 • Và tất cả các bạn yêu thích, mong muốn thành công trong lĩnh vực phát triển ứng dụng cho thiết bị di động
    (Hãy liên hệ Bộ phận Tư vấn để được kiểm tra đầu vào và xếp lớp phù hợp.)
 
Đặc biệt, tặng lớp học online" Lập trình cơ bản" cho tất cả HV đăng ký lớp LTV.
 • Hiểu cách thức khai báo và sử dụng biến, hàm trong Objective-C
 • Sử dụng các kiểu dữ liệu và quản lý bộ nhớ trong Objective-C
 • Xây dựng các ứng dụng bằng ngôn ngữ Objective-C
 • Xây dựng giao diện chương trình sử dụng Interface Builder, StoryBoard
 • Biết cách sử dụng Auto Layout để giao diện có thể co dãn tùy biến theo thiết bị.
 • Xây dựng các ứng dụng đa chạm trên màn hình thiết bị (Touch và Gesture Recognization). [Ngoài ra, có thể tạo các hiệu ứng sinh động cho các đối tượng view trên giao diện thông qua Core Animation. Kết hợp hai kiến thức này, ta có thể tạo một số game cơ bản như: Flappy Bird, Bắn cá, Cho cá ăn,…]
 • Thao tác CSDL cục bộ SQLite, CoreData, NSUserDefault
 • Tương tác với Web Service, sử dụng các API có sẵn từ nguồn Internet
 • Thao tác với các loại dữ liệu như XML, JSON
 • Tương tác với iCloud để đồng bộ hóa dữ liệu của ứng dụng.
 • Xây dựng ứng dụng liên quan đến bản đồ (GPS, Internet Connection – Wifi, 3G)
 • Xây dựng ứng dụng xử lý đa tiến trình (GCD, NSOperation Queue, NSThread, Background)
 • Xây dựng ứng dụng xử lý đa phương tiện (Camera, photo library)
 • Biết cách tạo Local notification cho ứng dụng nhằm nhắc nhở người dùng khi có thông báo mới từ ứng dụng. (Notification)
 • Cách thức sử dụng các thư viện mở trên Internet (AF Networking, …)
 • Hiểu và đăng ký các tài khoản thích hợp để xây dựng các ứng dụng cho iOS
 • Các qui trình triển khai ứng dụng cho người dùng: App Store, Ad-hoc, cài đặt ứng dụng trực tiếp (UDID – Unit Devide Identifier)
 • Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm thông qua SVN

 • Ứng dụng Bus SaiGon là sản phẩm của bạn Võ Tuấn Tú - Học viên lớp Lập trình iOS

Xem thêm sản phẩm của các học viên khác tại đây

 

 • Bạn sẽ học tập trung 20 tuần với thời lượng 160 tiết cùng khoản đầu tư dành cho khóa học là 6.800.000đ
 • Học viên phải hoàn tất ít nhất 3 module trong chương trình học (Module 2, 3,4 )
 • Điểm thi cuối khóa phải đạt từ 5đ trở lên.
1. MODULE 1: LẬP TRÌNH OBJECTIVE - C
a. Mục tiêu:
 • Nắm vững khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Objective – C
 • Thiết kế giao diện ứng dụng iOS đơn giản
 • Làm việc với tập tin, mảng, các dạng lưu trữ tập hợp
 • Lập trình hướng đối tượng, protocol và delegate trong Objective – C
 • Làm quen với các đối tượng View cơ bản trong iOS.
 • Nắm rõ nguyên tắt hoạt động của Sandbox và biết cách đọc ghi dữ liệu trên Sandbox.
b. Nội dung:
 • Bài 1: Ngôn ngữ lập trình Objective - C & Môi trường phát triển
 • Bài 2: Các kiểu dữ liệu cơ sở trong Objective – C
 • Bài 3: Lập trình hướng đối tượng trong Objective - C
 • Bài 4: Protocol và Delegate
 • Bài 5: Ứng dụng iOS và cách thức hoạt động
 • Bài 6: Window – View & Các đối tượng view cơ bản
 • Bài 7: Lưu trữ dữ liệu dạng tập hợp
 • Bài 8: Đọc ghi tập tin trên Sandbox
 • Bài 9: Dự phòng: hướng dẫn giải bài tập
 
2. MODULE 2: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN ỨNG DỤNG
a. Mục tiêu:
 • Nắm vững nền tảng kiến trúc MVC
 • Có khái niệm tổng quát về bộ UIControl trong iOS
 • Xây dựng giao diện với các đối tượng view phức tạp (table view, collection view, picker view,…)
 • Nắm vững kỹ thuật lập trình về singleton pattern và category
 • Biết cách sử dụng auto layout để tạo giao diện có thể co dãn tùy biến theo thiết bị.
 • Luyện tập kỹ năng làm việc theo nhóm thông qua SVN
b. Nội dung:
 • Bài 1: Mô hình MVC - View Controller Lifecycle
 • Bài 2: Scroll View & Page Control
 • Bài 3: Storyboard và Navigation Controller
 • Bài 4: Table View
 • Bài 5: Tab Bar Controller
 • Bài 6: Singleton pattern và Category
 • Bài 7: Collection View
 • Bài 8: PickerViews
 • Bài 9: Auto Layout
 • Bài 10: Công cụ làm việc nhóm
 
3. MODULE 3: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU, TIẾN TRÌNH VÀ CHUYỂN ĐỘNG TRONG ỨNG DỤNG
a. Mục tiêu:
 • Truy xuất, lưu trữ và xử lý dữ liệu trên cả SQLite và Core Data
 • Biết cách quản lý bộ nhớ trong ứng dụng hiệu quả nhất.
 • Tăng tốc ứng dụng với các luồng xử lý khác nhau.
 • Xây dựng chế độ làm việc ngầm cho ứng dụng.
 • Xây dựng các ứng dụng đa chạm
 • Tạo các hiệu ứng đẹp mắt cho giao diện.
 • Thao tác với các đối tượng hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu (Search bar, UISearchController, …) 
 • Tạo menu thông qua Split View Controller trên iPad.
b. Nội dung:
 • Bài 1: Quản lý dữ liệu ứng dụng với SQLite
 • Bài 2: Core Data Framework
 • Bài 3: Quản lý bộ nhớ trong Objective - C
 • Bài 4: Tiến trình & Xử lý đa tiến trình
 • Bài 5: Core Animation
 • Bài 6: Touch & Gesture
 • Bài 7: SearchField
 • Bài 8: Split View Controller và Pop Over Controller
 
4. MODULE 4: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG CLIENT & ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 
a. Mục tiêu:
 • Hiểu và biết cách sử dụng các loại phương thức kết nối thông dụng
 • Kết nối và trao đổi dữ liệu từ máy chủ
 • Khai thác các dịch vụ Internet
 • Biết cách đọc viết, bóc tách dữ liệu XML, JSON
 • Xây dựng ứng dụng bản đồ với Google Map & Apple MapKit
 • Xây dựng ứng dụng giải trí đa phương tiện và truy xuất hình ảnh
 • Xây dựng ứng dụng truy xuất danh bạ
 • Đóng gói ứng dụng và đưa lên kho ứng dụng AppStore
 • Sử dụng iCloud và áp dụng Local notification vào trong ứng dụng
b. Nội dung:
 • Bài 1: Khai thác tài nguyên Internet - WebView – Indicators
 • Bài 2: Giao thức kết nối WebService
 • Bài 3: Đọc ghi dữ liệu XML – JSON
 • Bài 4: MapKit & GoogleMap
 • Bài 5: Gallery - Các điều khiển đa phương tiện
 • Bài 6: Address Book
 • Bài 7: Provisioning và Appstore
 • Bài 8: iCloud - Notification trong ứng dụng iOS
 • Bài 9: Báo cáo đồ án
 
5. ĐỒ ÁN CUỐI KHÓA
Dựa vào kiến thức đã học, học viên tự xây dựng một ứng dụng cụ thể chạy trên thiết bị iOS, với sự hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp của giảng viên giảng dạy.
 
6. CÁC KỸ NĂNG MỀM 
Học viên được đào tạo các kỹ năng mềm cần thiết trong môi trường làm việc chuyên nghiệp như: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc trong nhóm lập trình, Kỹ năng trình bày, Kỹ thuật viết CV và vượt qua phỏng vấn, Cách thức & kỹ năng làm việc chuyên nghiệp...
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO