ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Lê Văn Hạnh

Thạc sĩ ngành Khoa Học Máy Tính - Trường Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TPHCM

Trên 20 năm kinh nghiệp giảng dạy chuyên ngành Công nghệ Thông tin

Lê Văn Hạnh

Lê Văn Hạnh