ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Phan Nhật Trung

  • Tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin - trường Đại học Sư phạm
  • Giảng viên ngành Đồ họa - Công tác tại Trung Tâm Tin Học từ năm 2007
  • Phương pháp giảng dạy trẻ trung, tạo sự gần gũi và thoải mái cho học viên khi tham gia lớp học
  • Chuyên ngành giảng dạy: Đồ họa 2D, Thiết kế Website

 

Phan Nhật Trung

Phan Nhật Trung

Lê Ngọc Chơn

Lê Ngọc Chơn

Nguyễn An Tế

Nguyễn An Tế

Lê Văn Hạnh

Lê Văn Hạnh

Phạm Thị Nhung

Phạm Thị Nhung

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO