ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Nguyễn Anh Tuấn

  • Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy tại TTTH - ĐH KHTN các chuyên đề .Net, PHP từ cơ bản đến nâng cao
  • Trực tiếp tham gia giảng dạy các doanh nghiệp (Vietsovpetro, Sở TTTT, ISBVN)
  • Kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án phần mềm cho các doanh nghiệp.
  • Phương pháp giảng dạy: luôn tạo mọi điều kiện để học viên phát huy hết tiềm năng của mình.
Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Xuân Hùng

Nguyễn Xuân Hùng

Nguyễn Thị Thúy Uyên

Nguyễn Thị Thúy Uyên

Trịnh Hoài Linh

Trịnh Hoài Linh

Đồ Hữu Viên

Đồ Hữu Viên

Lê Thị Hải Yến

Lê Thị Hải Yến

Trịnh Quốc Thu

Trịnh Quốc Thu

Huỳnh Văn Phước

Huỳnh Văn Phước

Phan Nhật Trung

Phan Nhật Trung

Lê Ngọc Chơn

Lê Ngọc Chơn

Phạm Thị Nhung

Phạm Thị Nhung

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO