ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tất cả Giáo viên Trung tâm Tin học là những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế và chuyên nghiệp

Giảng viên: Lê Ngọc Chơn

  • Giảng viên ngành Đồ họa - có trên 15 năm công tác tại Trung Tâm Tin Học
  • Kinh nghiệm thực tế làm việc tại nhiều công ty in ấn bao bì
  • Chuyên ngành giảng dạy: Đồ họa 2D: Photoshop, Illustrator, Indesign,...
Lê Ngọc Chơn

Lê Ngọc Chơn

Nguyễn An Tế

Nguyễn An Tế

Lê Văn Hạnh

Lê Văn Hạnh

Phạm Thị Nhung

Phạm Thị Nhung

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO