Tổng khai giảng Đồ Họa Đa Truyền Thông
KTV Thiết kế 2D
KTV Thiết kế website
KTV Đồ Họa Nâng Cao
Chuyên viên Đồ Họa
KTV Nội thất
Digital Painting Nhập Môn

ART DIRECTION & SOCIAL MEDIA DESIGN

Khóa học này nhằm cung cấp cho học viên các kỹ năng:

Bổ sung kiến thức về marketing, communication, advertising… cần thiết cho một nhà thiết kế

Tư duy quảng cáo, Tư duy sáng tạo và Kỹ thuật xây dựng Concept, Idea, Kỹ thuật thực hiện layout cho key visual, social post và các hình thức layout visual khác, kỹ thuật sử dụng hình ảnh trong truyền thông thị giác, kỹ thuật thiết kế hình ảnh chủ đạo (Key Visual)

Xây dựng một chiến lược quảng cáo ngắn hạn cho thương hiệu.

 

 1. ART DIRECTION – ĐỊNH HƯỚNG NGHỆ THUẬT (20 giờ)
 • Buổi 1

Kiến thức tổng quan về ngành marketing, communication, advertising…

Tư duy thinking logic, critical, phản biện…

Kiến thức về strategic, planning, định vị, định hướng

Phân tích Creative brief, Category, Consumer insight, Company (Product), competitor….

 • Buổi 2:

Khái niệm về tư duy quảng cáo, chiến dịch QC, case study

 • Buổi 3:

Tư duy logic và sáng tạo trong Quảng cáo

Tư duy strategic và critical trong Quảng cáo

 • Buổi 4:

Kỹ thuật xây dựng & thực hiện concept, idea

Kỹ thuật thực hiện layout cho key visual, social post và các hình thức layout visual khác

 • Buổi 5: Kỹ thuật sử dụng và thiết kế hình ảnh trong truyền thông thị gíac tác động nhu cầu bản năng, nhu cầu xã hội, nhu cầu cá nhân
 • Buổi 6: Thực hành lên một dự án quảng cáo ngắn hạn
 • Buổi 7: Brainstorm
 • Buổi 8: Thiết kế các sản phẩm theo key visual
 • Buổi 9: Nhận xét và chỉnh sửa bài dự án cho chiến dịch quảng cáo truyền thông
 • Buổi 10: Thu hoạch cuối môn
 1. SOCIAL MEDIA – THIẾT KẾ TRUYỀN THÔNG MXH (20 giờ)
 • Buổi 1: Lên kế hoạch cho chiến lược thiết kế trên mạng xã hội
 • Buổi 2: Lên danh sách, brief và lịch trình cho các sản phẩm thiết kế
 • Buổi 3: Kích thước cho các thiết kế trên mỗi nền tảng mạng xã hội
 • Buổi 4: Thiết kế nội dung theo hướng mang lại giá trị cho khách hàng
 • Buổi 5: Lồng ghép nhiều dạng thiết kế vào trong nội dung
 • Buổi 6: Cân bằng từng nội dung riêng biệt với trang cá nhân tổng thể của doanh nghiệp
 • Buổi 7: Thiết kế nội dung và template theo chủ đề
 • Buổi 8: Thay đổi thiết kế dựa trên các số liệu phân tích
 • Buổi 9: Nhận xét và chỉnh sửa bài dự án cho một tháng truyền thông mạng xã hội
 • Buổi 10: thu hoạch cuối khoá
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO