Khóa học Combo Python cơ bản + Python for Machine Learning, Data Science and Data Visualization
Khóa học Data Science Online
Khóa học Data Science for Marketing Certificate

Data Science Certificate Online

Học Data Science Online tại Trung Tâm Tin Học có gì khác ?
 • Chương trình dài hạn, uy tín - chất lượng cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết, từ cơ bản đến chuyên sâu về Data Science
 • Hệ thống bài tập, đồ án phong phú, hoàn toàn dựa trên tình huống thực tế.
 • Hệ thống học tập trực tuyến đa dạng, giúp HV dễ dàng tương tác với giáo viên, thảo luận nhóm và nhanh chóng có được góp ý từ Giáo viên.
 • Chứng chỉ tốt nghiệp được cấp bởi Trung Tâm Tin Học - Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên
 • Giảng viên giàu kinh nghiệm, tận tình và luôn sẵn sàng hỗ trợ HV.
 • Học được ở mọi nơi, tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển.

Kết quả đạt được:

 • Lập trình thành thạo bằng ngôn ngữ lập trình Python và R
 • Hiểu rõ và có thể ứng dụng các thuật toán, tools, librarys, framework ... vào các tình huống Data Science thực tế
 • Hiểu và vận dụng được các bước trong quy trình triển khai dự án Data Science
 • Thu thập dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, khám phá, phân tích, thống kê tạo ra các báo cáo và đưa ra các quyết định hiệu quả hơn 
 • Vận dụng các thư viện toán, xác suất thống kê của Python để giải quyết các vấn đề Data Science
 • Nắm được các khái niệm CSDL quan hệ, hiểu và áp dụng kiến ​​thức nền tảng của ngôn ngữ SQL, thực hiện truy cập SQL trong môi trường Data Science
 • Làm việc với CSDL trên Cloud, thu thập dữ liệu từ APIs
 • Khám phá nhiều loại dữ liệu khác nhau
 • Hiểu và áp dụng các thuật toán Machine Learning ( Supervised Learning và Unsupervised Learning) cho các vấn đề, yêu cầu khác nhau như phân loại, dự đoán các xu thế, xu hướng, phân cụm dữ liệu, gợi ý đề xuất…
 • Hiểu và vận dụng các công nghệ trong Big Data: cách lưu trữ, quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn để mang lại các số liệu theo yêu cầu của hoạt động doanh nghiệp đặc biệt là Spark, Big Data Technology mới nhất
 • Vận dụng và triển khai hiệu quả các thuật toán quan trọng thuộc nhóm Supervised Learning và Unsupervised Learning trong việc giải quyết các vấn đề thực tế như phân loại, dự đoán các xu thế, xu hướng, phân cụm dữ liệu, gợi ý đề xuất…
 • Hiểu và vận dụng các công nghệ trong Big Data: cách lưu trữ, quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn để mang lại các số liệu theo yêu cầu của hoạt động doanh nghiệp
 • Làm việc với Spark, Big Data Technology mới nhất
 • Trang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc với PySpark (Python package tích hợp Spark dùng để thực hiện tính toán song song với các bộ dữ liệu lớn) như PySpark RDD’s, PySpark DataFrame, PySpark SQL, PySpark Mllib, PySpark Streaming…
 • Course 1: Fundamentals of Python (Lập trình Python cơ bản)
  • Kiến thức nền tảng về Python – một ngôn ngữ lập trình cấp cao, thông dịch, hướng đối tượng và đa mục đích
  • Sử dụng các cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình Python để xây dựng ứng dụng
  • Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp để giải quyết các bài toán
  • Sử dụng các thư viện Number, String, Date & Time để xử lý số, chuỗi và thời gian
  • Làm việc với List, Tuple và Dictionary để lưu trữ và xử lý danh sách các phần tử.
  • Tạo và sử dụng các phương thức, module/package giúp tái sử dụng code
  • Làm việc với tập tin và thư mục với File I/O
  • Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình, tư duy logic.
  • Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình Python tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình
 • Course 2: Python For Machine Learning, Data Science and Data Visualization (Python cho Máy học, Khoa học dữ liệu và Trực quan hóa dữ liệu)
  • Kiến thức tổng quát về Data Science, một trong những chuyên ngành “hot” của thế kỷ 21.
  • Cách thu thập dữ liệu, khám phá, phân tích, thống kê tạo ra các báo cáo thông qua việc sử dụng các bộ thư viện, công cụ mạnh mẽ, mã nguồn mở như Python, Jupyter Notebooks, Numpy, Pandas …
  • Cách trích xuất và trình bày dữ liệu dưới dạng có ý nghĩa thông qua nhiều kỹ thuật trình bày dữ liệu một cách trực quan trong Python như Matplotlib, Seaborn và Folium.
  • Tìm hiểu các công cụ trực quan hóa dữ liệu khác như Google Chart, IBM Watson Analytics.
  • Vận dụng cách tìm dữ liệu, xây dựng câu hỏi nghiên cứu, sử dụng các công cụ và kỹ thuật tìm ra câu trả lời và đưa ra quyết định hiệu quả hơn
  • Thực hiện phân tích thống kê cơ bản
  • Thực hiện các project cụ thể trong bối cảnh giải quyết các vấn đề khoa học dữ liệu hấp dẫn
 • Course 3: Mathematics and Statistics for Data Science (Toán và Thống Kê cho Khoa học dữ liệu)
  • Các kiến thức cần thiết về toán dành cho Data Science như Đại số tuyến tính (Linear Algebra), Giải tính (Calculus), Gradient Descent, Phương trình vector ma trận (Matrix-Vector Equations), Matrix Factorization, Eigenvalues và Eigenvectors, Singular Value Decomposition (SVD), Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis - PCA)
  • Các kiến thức cần thiết xác suất thống kê dành cho Data Science như Thống kê mô tả (Descriptive Statistics), Xác suất (Probability), Thống kê suy luận (Inferential Statistics), Ước lượng (Estimation), Tương quan (Correlation)
  • Vận dụng các thư viện toán, xác suất thống kê của Python để giải quyết các vấn đề về khoa học dữ liệu.
  • Thực hiện phân tích thống kê, đưa ra nhận xét trên những bộ dữ liệu thực tế
 • Course 4: Databases and SQL for Data Science (Cơ sở dữ liệu và Truy vấn cho Khoa học dữ liệu)
  • Các kiến thức và kỹ năng cần thiết khi làm việc với cơ sở dữ liệu (database)
  • Kiến thức nền tảng vững chắc về ngôn ngữ truy vấn (SQL): các loại truy vấn rút trích, thêm, xóa, cập nhật… dữ liệu trong môi trường Data Science
  • Xây dựng và làm việc với CSDL trên Cloud (đám mây), truy cập CSDL với Python sử dụng DB-API
  • Thu thập dữ liệu từ Twitter APIs sử dụng Tweepy Python Package
  • Phân tích dữ liệu với Python
  • Làm việc với cơ sở dữ liệu thực, công cụ khoa học dữ liệu thực và bộ dữ liệu trong thế giới thực
 • Course 5: Data Pre-processing and Analysis (Tiền xử lý và phân tích dữ liệu)
  • Các kiến thức và kỹ năng cần thiết khi thực hiện việc tiền xử lý và phân tích dữ liệu.
  • Kỹ thuật khai thác dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu thô thành dữ liệu có định dạng dễ hiểu
  • Cách chuẩn bị dữ liệu để phân tích, thực hiện thống kê, tạo trực quan hóa dữ liệu có ý nghĩa
  • Các thư viện tiền xử lý và phân tích dữ liệu mạnh mẽ và ưu việt của Python như Numpy, Scipy, Pandas, Matplotlib, Seaborn…
  • Quy trình quản lý phân tích dữ liệu hiệu quả
  • Sử dụng thư viện mã nguồn mở sklearn để triển khai một số thuật toán Machine Learning giúp xây dựng các mô hình thông minh và đưa ra các dự đoán tuyệt vời
  • Tích hợp kết quả thống kê để tạo các báo cáo, thuyết trình phân tích dữ liệu mạch lạc, thuyết phục
 • Course 6: Machine Learning with Python (Máy học với Python)
  • Kiến thức nền tảng, cần thiết về Machine Learning, một nhánh rất “hot” của Trí tuệ nhân tạo (AI)
  • Sử dụng các bộ thư viện, công cụ mạnh mẽ, mã nguồn mở như Python, Jupyter Notebooks, Numpy, Pandas, Matplotlib, sklearn… dành cho Machine Learning
  • Kiến thức và kỹ năng vận dụng và triển khai các thuật toán quan trọng thuộc nhóm Supervised Learning như Logistic Regression, Linear Regression, Naïve Bayes, K-Nearest Neighbors (KNN), Decision Tree, Random Forest, Support Vector Machine (SVM), Boosting và AdaBoost, XGBoost với Python
  • Kiến thức và kỹ năng vận dụng và triển khai các thuật toán quan trọng thuộc nhóm Unsupervised Learning như K-Means clustering, Hierarchical Clustering, Apriori, Equivalence Class Clustering and bottom up Lattice Traversal (ECLAT), Gaussian Mixture Models (GMM), Dimensionality Reduction với Principal Component Analysis (PCA), Locally Linear Embedding (LLE) với Python, Time Series với ARIMA, HoltWinters
  • Vận dụng các thuật toán Machine Learning trong việc giải quyết các vấn đề thực tế, cụ thể
  • Xây dựng nền tảng vững chắc về Machine Learning với Python, tạo tiền đề cho việc tìm hiểu kiến thức về Deep Learning.
 • Course 7: R programming language for Data Science (Lập trình R cho Khoa học dữ liệu)
  • Các kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện việc phân tích, thống kê, biểu diễn đồ họa và báo cáo bằng R – một ngôn ngữ lập trình luôn đứng trong “TOP TEN” các ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều và phổ biến nhất .
  • Sử dụng các cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình R để giải quyết các bài toán
  • Vận dụng các cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp, function
  • Sử dụng các thư viện có sẵn của R để thực hiện các công việc tính toán, thống kê
  • Nắm vững và vận dụng các kiểu dữ liệu String, Vector, List, Matric, Array, Data Frame, Object và Class
  • Làm việc với các kiểu dữ liệu tập tin như txt file, CSV file, Excel file, XML file, JSON file
  • Thiết lập các Chart và Graph, trực quan hóa dữ liệu
  • Tiền xử lý dữ liệu (data preprocessing)
  • Lập trình thống kê và báo cáo với các built-in function trong R
  • Áp dụng một số thuật toán Machine Learning trong việc phân loại (classification), dự đoán (regression) và phân nhóm dữ liệu (clustering), dự đoán dữ liệu Time Series…
 • Course 8: Big Data in Machine Learning (Dữ liệu lớn trong Máy học)
  • Các công nghệ trong Big Data: cách lưu trữ, quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn để mang lại các số liệu theo yêu cầu của hoạt động doanh nghiệp
  • Làm việc với Spark, Big Data Technology mới nhất
  • Trang bị các kiến thức và kỹ năng làm việc với PySpark (Python package tích hợp Spark dùng để thực hiện tính toán song song với các bộ dữ liệu lớn) như PySpark RDD’s, PySpark DataFrame, PySpark SQL, PySpark Mllib, PySpark Streaming
  • Áp dụng Machine Learning với Big Data
 • Capstone Project – Đồ án tốt nghiệp
  • Hình thức 1: Dành cho học viên (HV) có đồ án riêng (từ cơ quan, doanh nghiệp…)
   • Thời lượng: 5 tuần (HV gặp Giáo viên hướng dẫn – GVHD, 1 lần/1 tuần, qua Zoom nếu học Online, trực tiếp tại phòng học nếu học Offline)
   • Học phí: 2.000.000 đ (Hai triệu đồng)
   • Trước ngày khai giảng khóa học, HV gửi đề xuất đồ án đến GVHD để GVHD duyệt.
   • HV thực hiện đồ án trong 5 tuần tính từ ngày khai giảng.
   • HV sẽ bảo vệ đồ án tốt nghiệp trước hội đồng vào cuối tuần thứ 5.
   • HV đóng trọn gói chương trình Data Science không phải đóng thêm học phí lớp Đồ án tốt nghiệp Data Science.
   • Mọi thông tin tư vấn, HV liên hệ bạn Nga (email: tttnga@csc.hcmus.edu.vn) hoặc bạn Trinh (email: nttuyettrinh@csc.hcmus.edu.vn) để được hướng dẫn thêm.
  • Hình thức 2: Dành cho HV chưa có đồ án riêng (từ cơ quan, doanh nghiệp…); HV muốn trải nghiệm, ứng dụng giải quyết nhiều bài toán Data Science khác nhau trong cùng một khóa học; HV chương trình dài hạn Machine Learning muốn trang bị thêm kiến thức cho công việc phụ trách.
   • Thời lượng: 5 tuần (HV gặp GVHD 2 buổi/tuần, qua Zoom nếu học Online, trực tiếp tại phòng học nếu học Offline)
   • Học phí: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng)
   • Ưu đãi đặc biệt:
    • Giảm 50% học phí, chỉ còn 2.500.000 đ, cho HV đóng rời từng môn và đã học từ 7 môn trở lên của chương trình Data Science (môn LDS7 - R Programming Language for Data Science có thể học sau khi làm đồ án)
    • Giảm 50% học phí, chỉ còn 2.500.000 đ, cho HV đã học xong các môn trong chương trình Machine Learning.
   • HV đóng trọn gói chương trình Data Science không phải đóng thêm học phí lớp Đồ án tốt nghiệp Data Science.
   • Mọi thông tin tư vấn, HV liên hệ bạn Nga (email: tttnga@csc.hcmus.edu.vn) hoặc bạn Trinh (email: nttuyettrinh@csc.hcmus.edu.vn) để được hướng dẫn thêm.
 • Quan tâm đến việc nâng tầm sự nghiệp bằng việc phát triển các kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực Data Science và Machine Learning, nhu cầu tuyển dụng đang rất cao ở nhiều ngành nghề.
 • Khóa học đặc biệt phù hợp với các bạn ở xa, thường xuyên đi công tác, lịch làm việc không cố định, hiện đang du học hoặc làm việc ở nước ngoài.
Các chính sách ưu đãi thêm dành cho học viên đăng kí từng môn:
 • Ưu đãi 100.000đ đăng kí online (1)
 • Ưu đãi học viên cũ 10% (2)
 • Ưu đãi sinh viên 10% (3)
 • Ưu đãi nhóm 2 học viên 10%, nhóm 3 học viên 15% (4) 

Các chính sách (1)(2)(3)(4) không áp dụng cộng dồn, áp dụng chính sách ưu đãi cao nhất

Lưu ý: Trong trường hợp học viên đăng kí 2 lớp Python cơ bản và Python for Machine Learning, Data Science and Data Visualization, sẽ được áp dụng mức ưu đãi combo 2 lớp giảm từ 6.600.000đ còn 5.500.000đ, không áp dụng cộng dồn các chính sách (1) (2) (3)(4)

 

1. Fundmentals of Python (48 tiết - 36 giờ)

 • Học phí: 2.500.000đ/hv (chưa bao gồm chính sách ưu đãi)
Lớp Thời gian Ngày khai giảng  
LDS1_270S7NON

Thứ 7 (07.30 - 11.30) + Chủ nhật (07.30 - 11.30)

16/10/2021 Đăng ký
LDS1_270C7NON

Thứ 7 (13.30 - 17.30) + Chủ nhật (13.30 - 17.30)

16/10/2021 Đăng ký
2. COMBO: Fundmentals of Python + Python for Machine Learning, Data Science and Data Visualization (96 tiết - 72 giờ)
 • Học phí: 5.500.000đ (Học phí gốc: 6.600.000đ)
Lớp Thời gian Ngày khai giảng  
CBDS_270S7NON

Thứ 7 (07.30 - 11.30) + Chủ nhật (07.30 - 11.30)

16/10/2021 Đăng ký
CBDS_270C7NON

Thứ 7 (13.30 - 17.30) + Chủ nhật (13.30 - 17.30)

16/10/2021 Đăng ký
3. Python for Machine Learning, Data Science and Data Visualization ( 48 tiết - 36 giờ)
 • Học phí: 4.100.000đ/hv (chưa bao gồm chính sách ưu đãi)
Lớp Thời gian Ngày khai giảng  
LDS2_270S7NON

Thứ 7 (07.30 - 11.30) + Chủ nhật (07.30 - 11.30)

16/10/2021 Đăng ký
LDS2_270C7NON

Thứ 7 (13.30 - 17.30) + Chủ nhật (13.30 - 17.30)

16/10/2021 Đăng ký
4. Mathematics and Statistics for Data Science ( 53 tiết - 40 giờ)
 • Học phí: 4.500.000đ/hv (chưa bao gồm chính sách ưu đãi)
Lớp Thời gian Ngày khai giảng  
LDS3_270T246ON

Thứ 2-4-6 (18.00 - 21.00)

15/10/2021 Đăng ký
5. Databases and SQL for Data Science ( 43 tiết - 32 giờ)
 • Học phí: 3.700.000đ/hv (chưa bao gồm chính sách ưu đãi)
Lớp Thời gian Ngày khai giảng  
LDS4_270S7NON

Thứ 7 (07.30 - 11.30) + Chủ nhật (07.30 - 11.30)

16/10/2021 Đăng ký
6. Data Pre-processing and Analysis (53 tiết - 40 giờ)
 • Học phí: 4.800.000đ/hv (chưa bao gồm chính sách ưu đãi)
Lớp Thời gian Ngày khai giảng  
LDS5_270C7NON

Thứ 7 (13.30 - 17.30) + Chủ nhật (13.30 - 17.30)

16/10/2021 Đăng ký

 

-------***-------

-------***-------

 

-------***-------

          

-------***-------

          

-------***-------

         

-------***-------

      

-------***-------

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO