Tableau-software
Machine-learning-AzureML
Combo PowerBI
Combo Excel
Data-Analysis-Excel
Data-Analysis-PowerBI

Data Analysis with Excel & Azure ML

 • Khoá học chuyên về Excel dành cho người mới bắt đầu. Học viên sẽ có kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể thiết lập bảng tính chuyên nghiệp
 • Hiểu được các khái niệm và thành phần cơ bản trong hệ thống quản trị thông minh. (Business Intelligence).
 • Cung cấp kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các công cụ xử lý dữ liệu đa dạng, rèn luyện và phat triển kỹ năng lập trình, tư duy logic
 • Giúp học viên hiểu thành phần chính trong hệ thống phân tích, dự báo số liệu, các kiến thức Toán học và xác suất thống kê dùng trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, chia sẻ các báo cáo phân tích dữ liệu đến người dùng cuối
 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng vận dụng các thuật toán Azure Machine learning(thuộc nhánh Trí tuệ nhân tạo “AI”) sử dụng trong Excel

 

 • Sinh viên các Trường Đại học, Cao Đẳng muốn tìm hiểu và cập nhật xu hướng mới.
 • Rất tốt cho công việc nếu bạn đang công tác trong cách ngành kinh tế, sale-marketing, tài chính, nhân sự, hành chính, quản trị,... 
 • Đặc biệt phù hợp với đội ngũ quản lý các cấp, muốn ứng dụng phân tích dữ liệu và xây dựng các hệ thống phân tích dữ liệu chuyên nghiệp. 
 • Học viên có định hướng sẽ làm việc trong lĩnh vực Phân tích dữ liệu trong Excel 

PHÂN TÍCH & TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU VỚI EXCEL (40 tiết)

 • Tổng quan về Phân tích dữ liệu (EDA)
 • Chuẩn hóa dữ liệu thô với Power Query
 • Kết nối và mô hình hóa dữ liệu với Power Pivot
 • Phân tích dữ liệu với DAX (Data Analysis Expressions)
 • Trực quan hóa dữ liệu
 • Xây dựng báo cáo quản trị với Dashboard

DATA PREPROCESSING WITH VBA (40 tiết)

 • Tổng quan về Visual Basic for Application (VBA): môi trường làm việc - thao tác với VBA
 • Khái niệm về kiểu dữ liệu: giới thiệu - khai báo - sử dụng biến/ các toán tử
 • Cấu trúc điều khiển - khai báo mảng: if/select case/ for/do white - do until - khai báo mảng
 • Xây dựng hàm/thủ tục/Add-Ins: khái niệm - xây dựng - sử dụng - xử lý lỗi
 • Truy xuất dữ liệu
 • Đồng bộ dữ liệu
 • Chuyển đổi dữ liệu

DỰ BÁO - MACHINE LEARNING VỚI AZURE ML (40 tiết)

 • Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing) với Azure Machine Learning
  • Data Understanding
   • Import dataset
   • Export datase
   • Phân tích sơ bộ
  • Quy trình Pre-processing
   • Đọc dữ liệu (Read Data)
   • Kiểm tra dữ liệu thiếu, ngoại lệ (Data Cleaning)
   • Kiểm tra dữ liệu phân loại (Categorical data)
   • Chuẩn hoá dữ liệu (Data Standardizing)
   • Chia dữ liệu (Data Splitting)
  • Descriptive Statistics (Thống kê mô tả)
  • Associational Analysis (Phân tích kết hợp)
  • Feauture Scaling
  • Feature Engineering (Encoding categorical data)
  • Xử lý dữ liệu mất cân bằng (Imbalanced Dataset)
 • Dự báo & dự đoán: Thuật toán Machine learning với Azure Machine Learning
  • Regression
   • Linear Regression
   • Decision Forest Regression
  • Classification
   • Logistic Regression
   • Naive Bayes
   • Support Vector Machine
   • Decision Forest Classification
  • Clustering
   • K-Means 
  • Anomaly Detection
   • PCA

 

LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Data Analysis with Excel & Azure ML - 120 tiết

Học phí trọn khóa: 11.000.000đ

ƯU ĐÃI: khi ghi danh online + hoàn tất học phí ​trước ngày 06/02/2023

Học viên mới: giảm còn 8.800.000đ/trọn khoá

Học viên đã học tại TT: giảm còn 8.250.000đ/trọn khoá 

 • Cấp độ: Dành cho người mới bắt đầu
 • Môn học: Phân tích dữ liệu với Excel, Data Preprocessing VBA, Dự báo Machine Learning với Azure ML
 • (Học viên cần có kiến thức Excel cơ bản khi đăng kí)
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
CDEK_282T26Thứ 2-6 (18:00 - 21:00)10/02/2023153 Nguyễn Chí Thanh, Q.5Đăng ký
CDEK_282T26OThứ 2-6 (18:00 - 21:00) - Online10/02/2023OnlineĐăng ký
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO