ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG THEO YÊU CẦU

ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG THEO YÊU CẦU

ngày 23-06-2017

Cùng với hoạt động đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở, Trung tâm Tin học cung cấp các dịch vụ đào tạo theo yêu cầu cho từng cá nhân hoặc nhóm có nhu cầu giảng dạy riêng. Các chương trình đào tạo theo yêu cầu này được thiết kế đáp ứng mục tiêu & những kỹ năng phù hợp cho mỗi người học.

Xem tiếp
CƠ SỞ ĐÀO TẠO

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

ngày 23-07-2021

Trung Tâm Tin Học Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Tp.HCM Hệ thống các cơ sở đào tạo Tin học Văn phòng

Xem tiếp
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO