Solarwinds Network Performance Monitor - Phần mềm giám sát hệ thống mạng chuyên dụng

Solarwinds Network Performance Monitor - Phần ...

ngày 25-02-2019

Hệ thống giám sát mạng (Network Monitoring System) là một phần mềm thực hiện việc giám sát hoạt động của hệ thống và các dịch vụ, ứng dụng bên trong hệ ...

Policy Based Routing (PBR) – Định tuyến theo chính sách

Policy Based Routing (PBR) – Định tuyến theo chính sách

ngày 22-06-2016

Đối với các giao thức định tuyến thông đường như RIP, OSPF, EIGRP…, dữ kiện để chọn ra đường đi tiếp theo cho gói tin là dựa trên địa chỉ đích của gói tin. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người dùng có nhu cầu lựa chọn đường đi dựa trên nhiều thông tin khác ví dụ dựa trên địa chỉ IP source hay dựa trên loại dịch vụ muốn sử dụng (telnet, http, …).

Xem tiếp
CEF (Cisco Express Forwarding) công nghệ chuyển mạch nhanh của Cisco

CEF (Cisco Express Forwarding) công nghệ chuyển mạch nhanh của Cisco

ngày 11-03-2016

CEF là một kỹ thuật chuyển mạch IP ở lớp 3 do Cisco phát triển cho các sản phẩm Multilayer Switch (Switch Layer 3) và Router của mình. CEF được đánh giá là kỹ thuật chuyển mạch lớp 3 có tốc độ xử lý khá cao, giúp tối ưu hóa hiệu suất và sự linh động của mạng.

Xem tiếp
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO