Tài nguyên miễn phí để học ngôn ngữ lập trình Swift

Tài nguyên miễn phí để học ngôn ngữ lập trình Swift

ngày 01-06-2017

Nếu bạn đã từng lập trình với ngôn ngữ Objective-C, việc học Swift sẽ trở nên nhẹ nhàng bởi vì ngôn ngữ này kế thừa một số lượng cú pháp mà bạn có thể đã biết từ trước. Và nếu bạn đã lên kế hoạch để học ngôn ngữ Swift nhưng vẫn chưa bắt đầu, thì đây là danh sách một số nguồn tài nguyên miễn phí, sẽ giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đối với bạn.

Xem tiếp
10 Tài nguyên tuyệt vời để học lập trình iOS

10 Tài nguyên tuyệt vời để học lập trình iOS

ngày 11-09-2017

Nếu bạn đang học lập trình iOS thì 10 nguồn tài nguyên tuyệt vời dưới đây là không thể bỏ qua!

Xem tiếp
8 Cấp độ của nghề lập trình viên

8 Cấp độ của nghề lập trình viên

ngày 01-06-2017

Đâu là thành quả sự nghiệp tốt nhất có thể dành cho một lập trình viên, mẫu người nào mà bạn đang khao khát trở thành?

Xem tiếp
Học lập trình Android qua 12 nguồn tài nguyên tốt nhất

Học lập trình Android qua 12 nguồn tài nguyên tốt nhất

ngày 01-06-2017

Để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm tài liệu, tôi đã lọc ra dưới đây là 12 nguồn tài nguyên tuyệt vời để bạn bắt đầu tham gia vào lĩnh vực phát triển ứng dụng Android.

Xem tiếp
Lý do khiến tôi là một lập trình viên giỏi hơn bạn

Lý do khiến tôi là một lập trình viên giỏi hơn bạn

ngày 01-06-2017

Điều gì khiến cho một lập trình viên này lại giỏi hơn so với lập trình viên khác? Chúng ta đang sử dụng trí tuệ của mình để tạo ra những thứ mà chỉ chúng ta mới có thể hiểu rõ được.

Xem tiếp
Lập trình viên cần một “tư duy hacker”

Lập trình viên cần một “tư duy hacker”

ngày 01-06-2017

Lập trình là một nghề hạnh phúc vì lập trình viên có khả năng và điều kiện để tạo ra những sản phẩm công nghệ làm thay đổi lớn cuộc sống của con người. Lập trình cũng giúp con người thay đổi tư duy của chính bản thân mình.

Xem tiếp
Bạn muốn lập trình ứng dụng Android? Đây là cách làm thế nào để học

Bạn muốn lập trình ứng dụng Android? Đây là cách làm thế nào để học

ngày 01-06-2017

Đây là một thời điểm tuyệt vời cho việc học phát triển các ứng dụng cho Android.

Xem tiếp
Làm thế nào để học lập trình mà không bị căng thẳng và áp lực

Làm thế nào để học lập trình mà không bị căng thẳng và áp lực

ngày 18-09-2017

Lập trình không phải là một cái gì đó có thể được học một cách thụ động. Bạn phải bắt tay vào làm thực hành. Thay vì lo sợ các bug và lỗi thì hãy ôm lấy chúng.

Xem tiếp
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO