Tổng khai giảng Đồ Họa Đa Truyền Thông
KTV Thiết kế website
KTV Đồ Họa Nâng Cao
Chuyên viên Đồ Họa
KTV Nội thất
Canva & Capcut
Digital Painting
16:56

(Illustrator) Xuất file thành phẩm letterhead...

30:8

[Thiết kế Đồ họa] Thực hiện thiết kế Letterhead...

26:7

[Thiết kế Đồ họa] Thêm ý tưởng thiết kế letter...

54

[Học thiết kế] THÊM Ý TƯỞNG CHO LETTER HEAD

19:11

[Thiết kế đồ họa] Học thiết kế ấn phẩm văn phòng...

20:

Học Illustrator: THIẾT KẾ BANNER WEB FLASH -...

8:50

[Học Illustrator] Thiệp Nhành lá Mừng 20/11

19:17

[Học Illustrator] Thiệp Hoa Mừng 20/11- Phần 2

22:2

[Học Illustrator] Thiệp Hoa Mừng 20/11- Phần 1

12:17

[Học Illustrator] Vẽ cá vàng - Phần 2

35:58

[Học Illustrator] Vẽ cá vàng - Phần 1

13:48

[Học Illustrator] THIẾT KẾ NAMECARD (Mery Mom)-...

14:50

[Học Illustrator] THIẾT KẾ NAMECARD (Mery Mom) -...

9:56

[Học Illustrator] THIẾT KẾ NAMECARD (Mery Mom) -...

25:54

[Học Illustrator] Thiết kế Backdrop ngày 20/11

15:50

[Học Illustrator] THIẾT KẾ THIỆP HOA (Thiệp sinh...

11:51

[Học Illustrator] THIẾT KẾ THIỆP HOA (Thiệp Sinh...

18:30

[Học Illustrator] THIẾT KẾ THIỆP ĐẸP (Thiệp Sinh...

19:20

[Học Illustrator] THIẾT KẾ THIỆP ĐẸP (Thiệp Tình...

16:43

[Học Illustrator] Thiết kế BANNER SALE Part2 - Tạo...

15:41

[Học Illustrator] Thiết kế BANNER SALE Part1 - Tạo...

7:6

Hướng dẫn thiết kế bộ lịch để bàn bằng Illustrator

5:45

Học Illustrator: Hướng dẫn thiết kế lá cờ Olympic

25:29

Học thiết kế Đồ họa - Ứng dụng Adobe Illustrator...

20:17

Học thiết kế Đồ họa 2D - Ứng dụng Illustrator...

1:22:13

Học Adobe Illustrator CS6 - Vẽ chiếc điện thoại

14:59

Học Adobe Illustrator - Hiệu ứng Trace text

23:17

Học Illustrator: Hướng dẫn thiết kế thiệp chúc...

21:50

Học Illustrator: Hướng dẫn sử dụng công cụ paint...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO