Tổng khai giảng Đồ Họa Đa Truyền Thông
KTV Thiết kế 2D
KTV Thiết kế website
KTV Đồ Họa Nâng Cao
Chuyên viên Đồ Họa
KTV Nội thất
Digital Painting Nhập Môn
KTV  Motion Graphic
DESIGN FOR KID
14:57

[Học After Effects] Tạo Hiệu ứng TRANSITION-Chuyển ...

17:37

Học After Effect: Hướng dẫn làm video intro giới ...

33

Đồ án tốt nghiệp Chuyên ngành 3D Quảng cáo

12:55

Kết hợp Photoshop và 3D Max - Tạo hiệu ứng Pin ...

32:57

Dựng đối tượng và diễn hoạt Animation với 3Ds Max

21:32

Học Đồ họa 3D - Hiệu ứng 3D Animation tạo Clip ...

42:46

Học Đồ họa 3D - Hiệu ứng 3D Animation tạo Clip ...

6

Sản phẩm xử lý hiệu ứng kỹ xảo phim

11

Xử lý hiệu ứng kỹ xảo phim với Adobe After Effect

40

Xử lý hiệu ứng phim - Demo quảng cáo điện thoại

00:59

Xử lý hiệu ứng phim ấn tượng

36

Đồ án tốt nghiệp môn Phim

31

Đồ án cuối kỳ môn "Quay và xử lý, hiệu ứng phim" - ...

18:9

Biên tập 1 đoạn Clip về Noel cực dễ thương với ...

14:27

Học Adobe After Effect - Xử lý hiệu ứng phim

12:52

Học Đồ họa 3D - Hiệu ứng 3D Animation tạo Clip ...

37:42

Học Đồ họa 3D - Hiệu ứng 3D Animation tạo Clip ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO