[Học Lập trình Android] Bài 28: Alarm Service

ngày 09-03-2016

Trên thiết bị di động thường thì thiết bị nào cũng được trang bị một ứng dụng dùng để thông báo công việc cho người dùng hoặc là báo thức hoặc là nhắc nhở. Trong bộ phát triển phần mềm Android, để hổ trợ các lập trình viên xây dựng các ứng dụng thông báo theo thời gian thực, Google đã phát triển lớp AlarmManager để thực hiện điều này.
Giới thiệu sơ lược để các bạn hiểu thêm giờ tôi sẽ đi vào thực hành.
 
Tạo Project, mở tập tin giao diện activity_mainl.xml chỉnh sửa như sau:
 
Xây dựng lớp AlarmReceiver kế thừa từ lớp BroadcastReceiver, nhiệm vụ chính của lớp này là sẽ hiện thông báo khi đến thời gian ta đã thiết lập trước.
 
Vào tập tin AndroidManifest.xml, dưới thẻ Activity bổ sung đăng ký cho Receiver như sau:
 
Mở tập tin MainActivty.java, ta sẽ bổ sung đoạn code để xử lý cho hai nút bấm khởi tạo Alarm và dừng Alarm. Ở đây ta cũng cần khởi chạy AlarmReceiver khi vừa chạy ứng dụng.
 
Chạy ứng dụng, ta sẽ ứng dụng liên tục hiện Toast để thông báo giờ hiện tại cho dù có thoát ứng dụng đi chăng nữa. Để dừng thông báo ta bấm nút Cancle Alarm.
 
Tải mã nguồn ứng dụng tại:https://www.dropbox.com/s/pqfb9kh8s9npo04/DemoAlarm.zip
 
Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.