Phân tích đơn biến và đa biến nhẹ nhàng, đơn giản với TTTH_Analyzer package
Việc tìm hiểu, thu thập, xử lý và chuẩn bị dữ liệu là công đoạn chiếm nhiều thời gian và công sức nhất, với 70~80% tổng thời gian của cả dự án. Một trong những việc quan trọng cần làm ở công đoạn nói trên là phân tích đơn biến và phân tích đa biến. Để hiểu về từng biến (thuộc tính) đơn lẻ trong bộ dữ liệu, chúng ta cần thực hiện phân tích đơn biến, còn khi muốn biết các biến có liên quan đến nhau hay không, chúng ta cần thực hiện phân tích đa biến.
Sử dụng thư viện Glide trên Android
Glide là một trong những thư viện được khuyên dùng nhiều nhất trên Android. Glide được sử dụng để tải hình ảnh từ Internet về ứng dụng Android và hiển thị lên ImageView. Ngoài tính năng chính này, thì Glide còn có nhiều tính năng rất thú vị khác mà có thể bạn chưa biết tới như biến đổi hình ảnh (center crop, circle crop…), tải ảnh động (GIF).
Python – ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới
Python đã “chào sân” bản chính thức đầu tiên vào năm 1991 và hiện là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Người lập trình không chỉ có thể dùng Python để phát triển web và xây dựng ứng dụng phần mềm, Python được sử dụng để phân tích dữ liệu, máy học và thậm chí là giúp xây dựng các phần mềm thiết kế giao diện.