Tổng khai giảng
luyen-thi-ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-nang-cao
Tổng khai giảng MOS
tin-hoc-quoc-te-mos-word
tin-hoc-quoc-te-mos-excel

Tin học Quản lý (Access)

 • Là khóa học chuyên sâu về kiến thức quản trị cơ sở dữ liệu trong môi trường Access
 • Đào tạo cho học viên nhiều tiện ích Access mạnh mẽ được sử dụng trong tổ chức, xử lý và khai thác dữ liệu hiệu quả 
 • Giúp học viên hiểu rõ và biết ứng dụng việc quản trị dữ liệu chuyên nghiệp trong điều hành công việc 
 
 • Học viên mong muốn nâng cao kiến thức tin học quản lý để phục vụ cho công việc và học tập
 • Sinh viên cần hoàn thiện kỹ năng sử dụng Access nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp 
 • Điều kiện: Học viên đã có kiến thức tương đương trình độ Tin học A 
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng
 • Tổ chức lưu trữ CSDL chuyên nghiệp với Microsoft Access 2010 
 • Xây dựng hoàn chỉnh các truy vấn cập nhật, rút trích, thống kê dữ liệu 
 • Tạo lập nhanh các dạng báo biểu trong Microsoft Access 
 • Xây dựng màn hình nhập liệu chuyên nghiệp bằng công cụ Wizard 
 • Xây dựng các điều khiển bằng Control Wizard 
 • Mở báo biểu từ Form
 • Tổng quan về Hệ quản trị CSDL Access
 • Bảng dữ liệu (Table) 
 • Truy vấn dữ liệu (Query) 
 • Báo biểu (Report) 
 • Tạo màn hình nhập liệu với công cụ Form Wizard 
 • Tạo các điều khiển trên Form 
 • Xây dựng màn hình với các chức năng cơ bản 
 • Ôn tập và kiểm tra
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng chỉ “Kỹ thuật Lập trình Access” do Trung Tâm Tin Học – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên cấp
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO