Tổng khai giảng
luyen-thi-ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-nang-cao
Tổng khai giảng MOS
tin-hoc-quoc-te-mos-word
tin-hoc-quoc-te-mos-excel
tin-hoc-quoc-te-mos-powerpoint
lap-trinh-tren-excel
xu-ly-du-lieu-voi-bang-tinh-excel
trinh-chieu-powerpoint-chuyen-nghiep

Excel cho Kế toán

 • Là chương trình được thiết kế riêng cho các hoạt động kế toán thực hiện trên máy tính
 • Rèn luyện kỹ năng sử dụng thuần thục Excel trong các công việc kế toán cụ thể, thực tế
 • Giúp học viên có kiến thức vững chắc để tự tin hoàn thành tốt công việc kế toán 
 •  Học viên muốn tổ chức công việc kế toán hiệu quả trên Excel
 •  Học viên có kiến thức cơ bản về Excel, Nguyên Lý Kế Toán, Kế Toán Tài Chính
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng
 • Tổ chức dữ liệu kế toán hợp lý và chuyên nghiệp trên phần mềm Excel để thuận tiện cho phân tích, tổng hợp
 • Thiết kế và lập sổ kế toán nhanh chóng theo hình thức: sổ nhật ký chung, nhật ký-sổ cái, chứng từ ghi sổ
 • Thiết kế và nối kết chính xác chứng từ kế toán (phiếu thu/chi, nhập/xuất, bảng chấm công, lương…) với các dữ liệu phát sinh
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán chuyên nghiệp
 • Thành thạo các hàm dữ liệu để xử lý số liệu và lập sổ sách, chứng từ
1. Tổ chức cơ sở dữ liệu
2. Xây dựng phần mềm kế toán trên Excel
 • Lập các sổ nhật ký theo hình thức “Nhật ký chung”
 • Xây dựng các bảng tổng hợp chi tiết
 • Lập các sổ chi phí sản xuất kinh doanh
 • Kỹ thuật lập các sổ tài khoản
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo tài chính
 • Chuyển sổ kế toán
 • In chứng từ
 • Bảo vệ dữ liệu
 • Bảo mật công thức
 • Xây dựng giao diện chương trình

 

 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng chỉ “Excel cho Kế toán” do Trung Tâm Tin Học – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên cấp
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO