Tổng khai giảng
luyen-thi-ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-nang-cao
Tổng khai giảng MOS
tin-hoc-quoc-te-mos-excel
trinh-chieu-powerpoint-chuyen-nghiep

Chứng chỉ C - Access (THQL)

 • Là khóa học đào tạo các kiến thức chuyên sâu trong quản trị cơ sở dữ liệu với Access và lập trình hướng sự kiện 
 • Trang bị cho học viên cách ứng dụng các kỹ năng Access nâng cao trong hoạt động quản lý dữ liệu cụ thể và cách lập trình bằng ngôn ngữ VBA
 • Học viên muốn chuyên sâu thêm kiến thức về Tin học Quản lý với Microsoft Access
 • Điều kiện: đã học qua lớp Chứng Chỉ B – Microsoft Access
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng
 • Nắm vững các khái niệm lập trình hướng sự kiện 
 • Nắm vững các cấu trúc lệnh cơ sở của VBA
 • Thiết kế màn hình khởi động, màn hình cập nhật dữ liệu, tìm kiếm, tra cứu bằng Access
 • Xây dựng hoàn chỉnh được một ứng dụng nhỏ thực tế trên Access
 • Các điểu khiển cơ sở
 • Bộ lệnh Docmd cơ bản
 • Ngôn ngữ lập trình VBA
 • Kỹ thuật lập trình CSDL ADO
 • Thiết kế các màn hình làm việc
 • Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng
 • Ôn tập
 • Chứng chỉ do Trung Tâm Tin Học – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên cấp
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO