Tổng khai giảng
luyen-thi-ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-nang-cao
Tổng khai giảng MOS
tin-hoc-quoc-te-mos-powerpoint
trinh-chieu-powerpoint-chuyen-nghiep

Xử lý văn bản với Microsoft Word

 • Giới thiệu tổng quan về Ms.Word
 • Các thao tác định dạng trên Word
 • Sử dụng các đối tượng đồ họa
 • Thiết kế các bảng biểu trong Word
 • Ứng dụng thực tế vào từng chủ đề trong học tập

Chứng nhận hoàn thành khóa học Xử lý văn bản với Microsoft Word do Trung Tâm Tin Học ĐH KHTN cấp

Microsoft Word

 • Giới thiệu tổng quan về ứng dụng MS Word
 • Khởi động Ms.Word
 • Nguyên tắc nhập dữ liệu
 • Các thao tác cơ bản trên tập tin
 • Chèn ký tự đặc biệt vào văn bản (Symbol)
 • Định dạng ký tự

Microsoft Word (tt)

 • Định dạng đoạn văn
 • Định dạng Vẽ khung – Tạo nền
 • Định dạng Bullets and Numbering

Microsoft Word (tt)

 • Định dạng Cột báo, chữ rơi ( DropCap)
 • Định dạng Tab Stop

Microsoft Word (tt)

 • Định dạng Table

Microsoft Word (tt)

 • Chèn và xử lý đối tượng đồ họa (Picture, Shapes, WordArt …)
 • Định dạng trang in + Kết xuất in ấn
 • Thực hành với những bài tập ứng dụng thực tế theo từng chủ đề
 • Thời gian học: 5 buổi
 • Tổng số tiết: 25 tiết, học trực tiếp trên máy
 • Học phí: 700.000 VND/khoá (có chế độ miễn giảm cho mỗi khóa, xem chi tiết trong Lịch khai giảng)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO