Tổng khai giảng
Phan-Tich-va-Truc-Quan-Hoa-Du-Lieu-voi-Power-BI cơ bản
Phân tích dữ liệu với Excel
ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-nang-cao
lap-trinh-tren-excel
xu-ly-du-lieu-voi-bang-tinh-excel
Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power Bi nâng cao

Xử lý và phân tích dữ liệu với Excel chuyên nghiệp

 • Rèn luyện cho học viên kỹ năng định dạng bảng tính, xử lý hàm tính toán từ cơ bản đến nâng cao, sử dụng công cụ phân tích, xuất nhập dữ liệu. Và đào tạo kiến thức chuyên sâu giúp học viên nắm được các kiến thức cơ bản và đối tượng, phương thức làm việc trong Excel
 • Sử dụng các kỹ năng và cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic for Application (VBA)
 • Ngoài các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại, người dùng hoàn toàn có thể thực hiện phân tích dữ liệu và thực hiện các bài toán dự báo với các chức năng mới, nâng cao gần đây của Excel như Data Model, Power Query, Power Pivot,...
 • Khóa học trang bị cho HV các kỹ năng, kiến thức cần thiết để có thể ứng dụng hiệu quả các công cụ phân tích dữ liệu và dự báo trong Excel vào các tình huống thực tế trong công việc.

 

 • Sinh viên các Trường Đại Học, Cao Đẳng
 • Bất kỳ ai quan tâm đến việc ứng dụng hiệu quả Excel trong xử lý dữ liệu phức tạp, phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu.
 • Đặc biệt phù hợp nếu bạn đang làm việc trong các ngành kinh tế, sale-marketing, tài chính, nhân sự,...
 • Thiết lập và trình bày bảng tính chuyên nghiệp
 • Tạo lập, liên kết và quản lý nhiều bảng tính 
 • Sử dụng chính xác các hàm tính toán từ cơ bản tới chuyên sâu
 • Thành thạo các phương pháp thống kê 
 • Ứng dụng tốt các kiến thức, thuật ngữ nâng cao trên Microsoft Excel 2016
 • Sử dụng thành thạo các cấu trúc lệnh cơ sở của VBA
 • Có khả năng xây dựng hoàn chỉnh màn hình nhập liệu
 • Biết cách kết hợp và xử lý, đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Ứng dụng hiệu quả các chức năng của Excel để xử lý dữ liệu nhanh chóng.
 • Hiểu rõ và biết cách ứng dụng loại biểu đồ phù hợp để trực quan hóa dữ liệu theo yêu cầu.
 • Biết cách trình bày Dashboard một cách ấn tượng, chuyên nghiệp.
 • Áp dụng được các phương pháp dự báo kinh tế phù hợp với thực tế.

 

Môn 1: Xử lý dữ liệu với bảng tính Excel

 • Tổng quan về Microsoft Excel
  • Giới thiệu về Microsoft Excel
  • Các kiểu dữ liệu trong Microsoft Excel
 • Định dạng dữ liệu trong Excel
  • Định dạng dữ liệu trên bảng tính
  • Định dạng trang in
 • Hàm trong bảng tính Excel
  • Khái niệm về hàm
  • Các nhóm hàm cơ bản và nâng cao
   • Nhóm hàm về số (INT, MOD, ROUND) và chuỗi (LEFT, RIGHT, MID, LEN)
   • Nhóm hàm xử lý ngày giờ (DATE, EDATE, WEEKDAY …)
   • Nhóm hàm điều kiện (IF, IFERROR) và hàm luận lý (AND, OR, NOT)
   • Nhóm hàm thống kê có điều kiện (SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS)
   • Nhóm hàm tham chiếu và dò tìm (VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX, INDIRECT, …)
 • Cơ sở dữ liệu trong Excel
  • Các khái niệm về cơ sỡ dữ liệu
  • Các hàm thống kê và Lọc dữ liệu
 • Các thủ thuật nâng cao trong Excel
  • Khai báo các thông số cần thiết trong Option
  • Khống chế dữ liệu nhập trong ô (Data Validation)
  • Định dạng bảng tính theo điều kiện
 • Sử dụng các lệnh thống kê
  • Thống kê với hàm Subtotal và lệnh Subtotal
  • Thống kê với lệnh Consolidate
  • Thống kê với lệnh DataTable
 • Công thức mảng
  • Giới thiệu
  • Các phép toán luận lý và cách lập công thức mảng

Môn 2: Lập trình trên Excel

 • Tổng quan về Visual Basic for Application (VBA)
  • Giới thiệu các cửa sổ làm việc
 • Khái niệm về kiểu dữ liệu
  • Khai báo và sử dụng biến
  • Các toán tử
 • Cấu trúc điều khiển – Khai báo mảng
  • Cấu trúc rẽ nhánh If/Select Case
  • Cấu trúc lặp For/Cấu trúc lặp Do While/Do Until
  • Khai báo mảng
 • Thiết kế UserForm
  • Xây dựng UserForm
  • Các điều khiển thông dụng trong UserForm
 • Xây dựng hàm/thủ tục/Add-Ins
  • Xây dựng và sử dụng hàm/thủ tục
  • Xây dựng Add-Ins
  • Xử lý lỗi trong sự kiện
 • Các đối tượng trong Excel
  • Macro
  • Các đối tượng cơ bản
 • Áp dụng thực tiễn
  • Tạo thực đơn
  • Cập nhập dữ liệu (Thêm/Xoá/Sửa/Tra cứu/Thống kê)
  • Làm việc với nhiều tập tin Excel
  • In ấn

Môn 3: Phân tích dữ liệu với Excel

 • Tổng quan về Phân tích dữ liệu (EDA)
 • Chuẩn hóa dữ liệu thô với Power Query
 • Phân tích tương quan, phân tích thống kê
 • Phân tích dữ liệu với Pivot Table và Pivot Chart
 • Trực quan hóa dữ liệu
  • Vai trò của trực quan hóa dữ liệu
  • Biểu đồ phân phối dữ liệu: histogram, box plot,...
  • Biểu đồ so sánh: bar chart, column chart, line chart,...
  • Biểu đồ tỷ trọng thành phần: stacked chart, pie chart, waterfall chart,...
  • Biểu đồ mối quan hệ: scatter chart, buble chart,...
  • Trực quan hóa không gian địa lý
 • Xây dựng báo cáo quản trị với Dashboard
 • Dự báo, dự đoán 
  • Phương pháp trung bình dài hạn (Average, Moving Average)
  • Dự báo hồi quy tuyến tính
  • Dự báo hồi quy phi tuyến
 • Thời gian học: 90 giờ ~ 3.5 tháng
 • Học phí: 5.950.000 VND (có chế độ miễn giảm cho mỗi khóa, xem chi tiết trong Lịch khai giảng)
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Xử lý và phân tích dữ liệu với Excel chuyên nghiệp - 90 giờ ~ 3,5 tháng
Học phí : 5.950.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
CDE0_271T26Thứ 2-6 (18:00 - 21:00)15/11/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
CDE0_271T26OThứ 2-6 (18:00 - 21:00)15/11/2021OnlineĐăng ký
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO