Tổng khai giảng
tin-hoc-van-phong-cho-nguoi-moi-bat-dau
luyen-thi-ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-nang-cao
lap-trinh-tren-excel
xu-ly-du-lieu-voi-bang-tinh-excel
trinh-chieu-powerpoint-chuyen-nghiep

Xử lý bảng tính với Microsoft Excel cơ bản

  • Giới thiệu tổng quan về Ms.Excel
  • Các thao tác định dạng trên Excel
  • Sử dụng các hàm cơ bản
  • Tra cứu dữ liệu trong Excel
  • Thiết kế biểu đồ

Chứng nhận hoàn thành khóa học Thiết kế bảng tính Excel do Trung Tâm Tin Học ĐH KHTN cấp

Microsoft Excel

  • Giới thiệu tổng quan về ứng dụng MS Excel
  • Các kiểu dữ liệu
  • Thao tác cơ bản với dữ liệu (Sao chép, Di chuyển, …. Sắp xếp)
  • Nhập và định dạng dữ liệu

Microsoft Excel (tt)

  • Nhóm hàm xử lý Chuỗi, Số, Ngày tháng
  • Nhóm hàm thống kê cơ bản (SUM, COUNT, MAX, MIN, AVERAGE, RANK, LARGE….)

Microsoft Excel (tt)

  • Nhóm hàm điều kiện (And, Or, IF…., IFERROR )
  • Nhóm hàm thống kê có điều kiện ( SUMIF, SUMIFS, …. )

Microsoft Excel (tt)

  • Nhóm hàm dò tìm (VLOOKUP, HLOOKUP)
  • Nhóm hàm chuyuyển đổi kiểu (TEXT, VALUE)

Microsoft Excel (tt)

  • Lọc dữ liệu đơn giản (Filter)
  • Vẽ biểu đồ
  • Hiệu chỉnh bảng in
  • Thời gian học: 6 buổi
  • Tổng số tiết: 28 tiết, học trực tiếp trên máy
  • Học phí: 900.000 VND/khoá (có chế độ miễn giảm cho mỗi khóa, xem chi tiết trong Lịch khai giảng)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO