Tổng khai giảng
luyen-thi-ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-nang-cao
Tổng khai giảng MOS
tin-hoc-quoc-te-mos-powerpoint
trinh-chieu-powerpoint-chuyen-nghiep

Xây dựng bài trình chiếu với Microsoft PowerPoint

 • Giới thiệu tổng quan về Ms.PowerPoint
 • Thiết kế các bản thuyết trình ứng dụng vào việc học
 • Lập các sơ đồ tổ chức
 • Sử dụng các hiệu ứng làm sinh động trang trình chiếu
 • Các kỹ năng về thuyết trình

Chứng nhận hoàn thành khóa học Xây dựng bài trình chiếu với PowerPoint do Trung Tâm Tin Học ĐH KHTN cấp

Microsoft Power Point

 • Giới thiệu tổng quan về ứng dụng MS PowerPoint
 • Khởi động PowerPoint
 • Làm quen với giao diện PowerPoint 2010
 • Tạo bài thuyết trình mới
 • Tạo bài thuyết trình từ mẫu có sẵn

Microsoft Power Point (tt)

 • Chèn slide mới
 • Sao chép slide 
 • Thay đổi layout cho slide
 • Thay đổi vị trí các slide
 • Chèn sơ đồ (SmartArt)
 • Chèn hình ảnh vào silde (Picture, ClipArt)

Microsoft Power Point (tt)

 • Chèn thêm Shaps, WordArt và Texbox vào slide
 • Tạo bảng cho slide (Table) 
 • Chèn âm thanh vào slide (Audio, Video)

Microsoft Power Point (tt)

 • Tạo Style, mẫu định dạng Theme cho các mẫu văn bản
 • Tạo các hiệu ứng chuyển slide
 • Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide

Microsoft Power Point (tt)

 • Một số kỹ năng khi thuyết trình
 • Thực hành tạo bài thuyết trình với nhiều chủ đề 
 • Làm quen với việc thuyết trình
 • Thời gian học: 5 buổi
 • Tổng số tiết: 25 tiết, học trực tiếp trên máy
 • Học phí: 700.000 VND/khoá (có chế độ miễn giảm cho mỗi khóa, xem chi tiết trong Lịch khai giảng)
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO