tin-hoc-van-phong-cho-thieu-nhi
Tổng khai giảng
luyen-thi-ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-co-ban
ung-dung-cntt-nang-cao

Lập trình Pascal

 • Ngữ pháp và ngữ nghĩa đơn giản, có tính logic
 • Cấu trúc của chương trình rõ ràng, dễ hiểu
 • Dễ sửa chữa, cải tiến
 • Bài toán và thuật toán
 • Giới thiệu ngôn ngữ Lập trình Turbo Pascal, Các thành phần của Pascal
 • Cấu trúc chương trình Pascal
 • Các kiểu dữ liệu chuẩn
 • Hằng, biến, kiểu, phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
 • Các thủ tục/ hàm cơ bản (read, readln, write, writeln,succ…)
 • Thực hành Turbo Pascal: Cách soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
 • Các lệnh có cấu trúc trong pascal ( if, case, for - do, while - do, repeat –until)
 • Kiểu dữ liệu có cấu trúc (Mảng 1 chiều, mảng 2 chiều,  string, record)
 • Kiểu tập tin
 • Chương trình con ( Hàm, thủ tục, thư viện chương trình con)
 • Ôn tập

- Tổng số tiết : 65 tiết

- Học phí : 1.200.000đ - Ưu đãi : giảm 100.000đ đăng ký online.

 • Dành cho các bạn học sinh đam mê lập trình từ bậc THCS, THPT

Chứng nhận hoàn thành khóa học " Lập trình Pascal " do Trung Tâm Tin Học ĐH KHTN cấp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO