Thông tin ưu đãi học phí

 

 

Lịch khai giảng

Lập trình viên trẻ - Young programmer

Lập trình viên trẻ - Young Programmer - 192 giờ
Học phí : 18.000.000 đ
  • Điều kiện: Dành cho học sinh cấp 2-3
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
YP00_279SNChủ Nhật (08.00 - 10.00)09/10/202221-23 Nguyễn Biểu, Q.5Đăng ký
Lập trình Game với Pygame -
Học phí : 4.000.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
YP02_279S7Thứ 7 (08.00 - 10.00)08/10/202221-23 Nguyễn Biểu, Q.5Đăng ký
Lập trình Game với Python và Turtle - Game Programming with Python and Turtle - 32 giờ/16 buổi
Học phí : 4.000.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
YP01_279SNChủ Nhật (08.00 - 10.00)09/10/202221-23 Nguyễn Biểu, Q.5Đăng ký
Làm quen với lập trình Python và thư viên Turtle, Lập trình game với Pygame và Arduino cơ bản - 96 giờ/48 buổi
Học phí : 10.000.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
YPN1_279SNChủ Nhật (08.00 - 10.00)09/10/202221-23 Nguyễn Biểu, Q.5Đăng ký

Chuyên viên Trí tuệ nhân tạo trẻ

Tư duy máy tính và Trí tuệ nhân tạo - 32 giờ/16 buổi
Học phí : 5.000.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
YA01_279SNChủ Nhật (08.00 - 10.00)09/10/202221-23 Nguyễn Biểu, Q.5Đăng ký
Kỹ thuật thống kê và Trực quan hóa dữ liệu -
Học phí : 5.000.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
YA02_279C7Thứ 7 (14.00 - 16.00)08/10/202221-23 Nguyễn Biểu, Q.5Đăng ký
Tư duy máy tính và Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Học có giám sát trong Máy học - 96 giờ/48 buổi
Học phí : 13.500.000 đ
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
YAN1_279SNChủ Nhật (08.00 - 10.00)09/10/202221-23 Nguyễn Biểu, Q.5Đăng ký
Chuyên viên Trí tuệ nhân tạo trẻ - Young Artificial Intelligence Specialist - 288 giờ
Học phí : 35.000.000 đ
  • Điều kiện: Dành cho học sinh cấp 2-3
LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
YA00_279SNChủ Nhật (08.00 - 10.00)09/10/202221-23 Nguyễn Biểu, Q.5Đăng ký
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO