Khóa học Machine Learning nâng cao với Python
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình R
Khóa học lập trình web
Lập trình Ruby

Xây dựng Ứng dụng web với Node.JS

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các ứng dụng web bằng NodeJS. 
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng tổ chức và xây dựng website sử dụng Module, Event, Buffer, Stream, Express Framework, EJS Template, Session-Client, kết nối tới CSDL MongoDB …
 • Hướng dẫn cách xây dựng website thời gian thực Realtime APIs bằng Socket I.O 
 • Cung cấp kiến thức về RESTFul API để xây dựng service đọc/ lọc/ cập nhật/ xóa dữ liệu.
 • Xây dựng cơ sở vững chắc trong ngôn ngữ lập trình NodeJS giúp phát triển nghề nghiệp.
 
 • Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề
 • Những người làm việc trong lĩnh vực CNTT có định hướng sẽ lập trình web với Node.JS
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JavaScript
Sau khi hoàn thành khóa học, HV có thể:
 • Nắm vững kiến thức cơ bản trong NodeJS
 • Sử dụng Express Framework của NodeJS xây dựng trang một cách nhanh chóng, hiệu quả.
 • Áp dụng tốt các thư viện Express Framework cung cấp để ứng dụng web trở nên linh hoạt, dễ dàng bảo trì hơn.
 • Tạo template cho website NodeJS với EJS Template
 • Cài đặt, cấu hình, sử dụng Session Client
 • Thực hiện một Website hoàn thiện tương tác với CSDL MongoDB
 • Hoàn chỉnh webite có các chức năng với công nghệ real-time bằng SocketIO trong NodeJS
 • Upload website lên host 
 • Thời gian học: 5 tuần
 • Tổng số tiết: 40 tiết học trực tiếp trong phòng máy
 • Học phí: 2.300.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu )
 • Tổng quan NodeJS
  • Giới thiệu NodeJS
  • Môi trường phát triển ứng dụng
  • Xây dựng ứng dụng đầu tiên
 • Tạo server web bằng Http
  • Http, Https trong NodeJS
  • Tạo Server bằng Http trong NodeJS
  • Request và response
 • Modules, Events
  • Cấu trúc module trong NodeJS
  • Gọi, sử dụng module trong NodeJS
  • Events
 • Buffers, Streams
  • Tạo và sử dụng Buffer trong NodeJS
  • Cách sử dụng Stream
  • Piping Stream
  • Chaning Stream
 • Express Framework
  • Cài đặt Express Framework
  • Routing trong Express
  • Tạo & sử dụng Middleware
 • EJS Template
  • Dùng Express tạo trang kết hợp EJS template
  • Câu lệnh trong EJS template
  • Filter trong EJS Template
  • Gọi Template trong Express Framework
  • Tạo layout đơn giản
  • Kế thừa trong EJS Template
  • Tạo layout kế thừa
 • Session-Client
  • Cài đặt, cấu hình, sử dụng Session Client
 • Xây dựng ứng dụng web với CSDL MongoDB
  • Giới thiệu Robo Mongo
  • Kết nối CSDL MongoDB
  • Lấy danh sách, thêm, cập nhật, xóa dữ liệu MongoDB
 • Socket I.O (Realtime APIs)
  • Đưa thư viện Socket I.O vào NodeJS
  • Viết Socket I.O trên Server/ Client
 • RESTFul API
  • Mô hình RESTFul API
  • Tạo service đọc/ lọc/ cập nhật/ xóa dữ liệu
 • Upload Project lên Heroku
 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Xây dựng Ứng dụng web với Node.JS" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO