Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python

Xây dựng Ứng dụng web với Node.JS

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các ứng dụng web bằng NodeJS. 
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng tổ chức và xây dựng website sử dụng Module, Event, Buffer, Stream, Express Framework, EJS Template, Session-Client, kết nối tới CSDL MongoDB …
 • Hướng dẫn cách xây dựng website thời gian thực Realtime APIs bằng Socket I.O 
 • Cung cấp kiến thức về RESTFul API để xây dựng service đọc/ lọc/ cập nhật/ xóa dữ liệu.
 • Xây dựng cơ sở vững chắc trong ngôn ngữ lập trình NodeJS giúp phát triển nghề nghiệp.
 
 • Học sinh đã tốt nghiệp PTTH, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề
 • Những người làm việc trong lĩnh vực CNTT có định hướng sẽ lập trình web với Node.JS
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JavaScript
Sau khi hoàn thành khóa học, HV có thể:
 • Nắm vững kiến thức cơ bản trong NodeJS
 • Sử dụng Express Framework của NodeJS xây dựng trang một cách nhanh chóng, hiệu quả.
 • Áp dụng tốt các thư viện Express Framework cung cấp để ứng dụng web trở nên linh hoạt, dễ dàng bảo trì hơn.
 • Tạo template cho website NodeJS với EJS Template
 • Cài đặt, cấu hình, sử dụng Session Client
 • Thực hiện một Website hoàn thiện tương tác với CSDL MongoDB
 • Hoàn chỉnh webite có các chức năng với công nghệ real-time bằng SocketIO trong NodeJS
 • Upload website lên host 
 • Thời gian học: 5 tuần
 • Tổng số tiết: 40 tiết học trực tiếp trong phòng máy
 • Học phí: 2.300.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu )
 • Tổng quan NodeJS
  • Giới thiệu NodeJS
  • Môi trường phát triển ứng dụng
  • Xây dựng ứng dụng đầu tiên
 • Tạo server web bằng Http
  • Http, Https trong NodeJS
  • Tạo Server bằng Http trong NodeJS
  • Request và response
 • Modules, Events
  • Cấu trúc module trong NodeJS
  • Gọi, sử dụng module trong NodeJS
  • Events
 • Buffers, Streams
  • Tạo và sử dụng Buffer trong NodeJS
  • Cách sử dụng Stream
  • Piping Stream
  • Chaning Stream
 • Express Framework
  • Cài đặt Express Framework
  • Routing trong Express
  • Tạo & sử dụng Middleware
 • EJS Template
  • Dùng Express tạo trang kết hợp EJS template
  • Câu lệnh trong EJS template
  • Filter trong EJS Template
  • Gọi Template trong Express Framework
  • Tạo layout đơn giản
  • Kế thừa trong EJS Template
  • Tạo layout kế thừa
 • Session-Client
  • Cài đặt, cấu hình, sử dụng Session Client
 • Xây dựng ứng dụng web với CSDL MongoDB
  • Giới thiệu Robo Mongo
  • Kết nối CSDL MongoDB
  • Lấy danh sách, thêm, cập nhật, xóa dữ liệu MongoDB
 • Socket I.O (Realtime APIs)
  • Đưa thư viện Socket I.O vào NodeJS
  • Viết Socket I.O trên Server/ Client
 • RESTFul API
  • Mô hình RESTFul API
  • Tạo service đọc/ lọc/ cập nhật/ xóa dữ liệu
 • Upload Project lên Heroku
 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Xây dựng Ứng dụng web với Node.JS" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO