Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình R
Khóa học lập trình web
Khóa học lập trình viên javascript
Lập trình Ruby

Xây dựng ứng dụng Web với ASP.Net MVC 5.0

 • Tiếp nối lớp Xây dựng ứng dụng Windows Forms với EF & WCF, khóa học dành cho các bạn theo hướng lập trình Website.
 • Khóa học sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về mô hình MVC, ASP.NET MVC 5 trên môi trường Visual Studio 2013.
 • Tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và phát triển ứng dụng web.
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: có kiến thức cơ bản về HTML & CSS và cơ bản về EF và WCF hoặc đã học lớp “Xây dựng ứng dụng Windows Forms với EF & WCF”.

Bạn sẽ có khả năng:

 • Hiểu rõ về mô hình MVC và ASP.NET MVC
 • Kết nối và xử lý dữ liệu bằng Entity Framework
 • Tổ chức và xây dựng ứng dụng web với ASP.NET MVC
 • Triển khai ứng dụng web trên WebServer
 • Thời gian học: 1.5 tháng liên tục
 • Thời lượng: 48 giờ, học trực tiếp trong phòng máy
 • Học phí: 2.700.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan về mô hình MVC và ASP.NET 5.0
 • View
  •     Giới thiệu: File types, View, Partial View
  •     Layout
 • Controller
  •     Tạo Controller cơ bản
  •     Các Action trong Controller
  •     Phương thức Get và Post
  •     Truyển dữ liệu từ Controller sang View
 • Model
  •     Tạo model cơ bản
  •     Thiết kế model phù hợp
  •     Tương tác giữa Controller, Model và View
 • HTML Helper
  •     Các phương thức hỗ trợ HTML Helper
  •     Cách sử dụng các thẻ HTML thông thường với ASP.Net MVC
 • Làm việc với CSDL
  •     Cơ chế kết nối dữ liệu trong ASP.Net MVC
 • Thêm, xóa, sửa, cập nhật dữ liệu
 • Data Annotation và Validation
  •     Validate Model Data
  •     DataAnnotation Attributes
 • ASP Identity
  •     Cách hoạt động của Asp Identity
  •     Các kỹ thuật sử dụng Asp Identiry
 • Routing
  •     Cơ chế hoạt động của routing
  •     Các thông số của routing
 • Triển khai Web MVC
  •     Internet Information Services – IIS
  •     Các phương pháp triển khai ứng dụng Web
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Lập trình Web ASP.Net nâng cao (Mô hình MVC)" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO