Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình web
Khóa học lập trình viên javascript

Xây dựng ứng dụng Web với ASP.Net MVC 5.0

 • Tiếp nối lớp Xây dựng ứng dụng Windows Forms với EF & WCF, khóa học dành cho các bạn theo hướng lập trình Website.
 • Khóa học sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về mô hình MVC, ASP.NET MVC 5 trên môi trường Visual Studio 2013.
 • Tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và phát triển ứng dụng web.
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: có kiến thức cơ bản về HTML & CSS và cơ bản về EF và WCF hoặc đã học lớp “Xây dựng ứng dụng Windows Forms với EF & WCF”.

Bạn sẽ có khả năng:

 • Hiểu rõ về mô hình MVC và ASP.NET MVC
 • Kết nối và xử lý dữ liệu bằng Entity Framework
 • Tổ chức và xây dựng ứng dụng web với ASP.NET MVC
 • Triển khai ứng dụng web trên WebServer
 • Thời gian học: 1.5 tháng liên tục
 • Thời lượng: 48 giờ, học trực tiếp trong phòng máy
 • Học phí: 2.700.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan về mô hình MVC và ASP.NET 5.0
 • View
  •     Giới thiệu: File types, View, Partial View
  •     Layout
 • Controller
  •     Tạo Controller cơ bản
  •     Các Action trong Controller
  •     Phương thức Get và Post
  •     Truyển dữ liệu từ Controller sang View
 • Model
  •     Tạo model cơ bản
  •     Thiết kế model phù hợp
  •     Tương tác giữa Controller, Model và View
 • HTML Helper
  •     Các phương thức hỗ trợ HTML Helper
  •     Cách sử dụng các thẻ HTML thông thường với ASP.Net MVC
 • Làm việc với CSDL
  •     Cơ chế kết nối dữ liệu trong ASP.Net MVC
 • Thêm, xóa, sửa, cập nhật dữ liệu
 • Data Annotation và Validation
  •     Validate Model Data
  •     DataAnnotation Attributes
 • ASP Identity
  •     Cách hoạt động của Asp Identity
  •     Các kỹ thuật sử dụng Asp Identiry
 • Routing
  •     Cơ chế hoạt động của routing
  •     Các thông số của routing
 • Triển khai Web MVC
  •     Internet Information Services – IIS
  •     Các phương pháp triển khai ứng dụng Web
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Lập trình Web ASP.Net nâng cao (Mô hình MVC)" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO