Khóa học Machine Learning cơ bản với Python
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình R
Khóa học lập trình web
Khóa học lập trình viên javascript
Lập trình Ruby

Xây dựng ứng dụng với WPF

 • Tiếp nối lớp Xây dựng ứng dụng Windows Forms với EF & WCF, khóa học dành cho các bạn lập trình theo hướng ứng dụng trên Windows.
 • Khóa học cung cấp  kiến thức Data Binding để xử lý dữ liệu trong các màn hình nhập liệu, tra cứu và cách xây dựng các màn hình bằng ngôn ngữ XAML.
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: Học viên có kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình C# và Entity Framework
 • Nếu đã học qua lớp “Xây dựng ứng dụng Windows Forms với EF & WCF” là lợi thế
 • Nếu đã có kiến thức về HTML và CSS thì sẽ giúp cho HV tiếp cận nhanh với ngôn ngữ XAML.

Bạn sẽ có khả năng:

 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ XAML
 • Ứng dụng kỹ thuật Data Binding vào các màn hình nhập liệu, tra cứu trong WPF
 • Xây dựng một layout thân thiện, đẹp và có tính linh động
 • Xây dựng ứng dụng với WPF
 • Thời gian học: 1.5 tháng
 • Thời lượng: 48 giờ (~64 tiết) học trực tiếp trong phòng máy
 • Học phí: 2.500.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan về WPF
  •     Giới thiệu và các tính năng của WPF
  •     Kiến trúc của WPF
  •     Công cụ phát triển WPF
  •     Ngôn ngữ XAML
 • Giới thiệu Micrsoft Expression Blend
  •     Tổng quan về Blend
  •     Giới thiệu các cửa sổ làm việc trong project
  •     Sử dụng các công cụ dùng để tạo layout
  •     Sử dụng các công cụ dùng để tạo giao diện một màn hình
 • Xây dựng Layout trong WPF
  •     Xây dựng MainWindow
  •     Xây dựng thực đơn
  •     Các xử lý khác
  •     Tạo layout cho một window
 • Sử dụng Controls
  •     Sử dụng các điều khiển cơ bản
  •     Sử dụng các điều khiển nâng cao
  •     Sự kiện
  •     Lệnh
 • Sử dụng Styles
  •     Giới thiệu Styles trong WPF
  •     Giới thiệu Resources
  •     Trigger trong Styles
 • Sử dụng Templates
  •     Giới thiệu Template
  •     Control Template
 • Data Binding trong WPF - cơ bản
  •     Giới thiệu Data Binding (DB) trong WPF
  •     Cú pháp Binding
  •     Binding với các điều khiển cơ bản
  •     Binding với một tập các object
 • DataBinding trong WPF - nâng cao
  •     Binding với ListBox, DataGrid, ListView
  •     Sử dụng DataTemplate
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Xây dựng ứng dụng với WPF" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO