Khóa học Machine Learning cơ bản với Python
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình R
Khóa học lập trình web
Khóa học lập trình viên javascript
Lập trình Ruby

Phát triển ứng dụng Web với Java

 • Tiếp nối lớp Lập trình Java SE 8 II – Java SE 8 Programmer II, khóa học giúp bạn nắm vững kiến thức để làm việc với các công nghệ sử dụng trong dự án thực tế như MVC, Spring MVC, bảo mật ứng dụng web,... trên môi trường J2EE.
 • Học viên có kiến thức về kỹ thuật lập trình Java
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: Học viên có kiến thức về kỹ thuật lập trình Java hoặc đã tham gia khóa học “Kỹ thuật lập trình Java”

Bạn sẽ có khả năng:

 • Lập trình web trên môi trường J2EE
 • Cài đặt được Java Servlet và JavaServer Pages
 • Triển khai ứng dụng Servlet
 • Xây dựng web theo mô hình MVC
 • Triển khai ứng dụng web với SpringMVC
 • Bảo mật ứng dụng web
 • Xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh bằng Java
 • Thời gian học: 1.5 tháng liên tục
 • Tổng số giờ: 48 giờ (~64 tiết), học trực tiếp trong phòng máy
 • Học phí: 2.700.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan J2EE:
  •     Các kỹ thuật phát triển web trong J2EE
  •     Các thành phần J2EE
 • Networking , HTTP , HTML
  •     Networking
  •     HTTP
  •     HTML
 • Servlet căn bản
  •     Giới thiệu công nghệ Servlet
  •     Servlet Container
  •     Servlet API
 • Java Server Page (JSP)
  •     Giới thiệu JSP
  •     Mô hình lập trình JSP
  •     Các công nghệ hiển thị trên JSP
  •     Session, Cookies
  •     Custom Tags
 • Servlet nâng cao
  •     Chu trình sống của Servlet
  •     Events, Listeners & Filter
  •     Quan hệ giữa Servlet & JSP
 • Mô hình MVC và áp dụng trong JSP/Servlet
  •     Mô hình MVC
  •     Ứng dụng với JSP & Servlet
 • Secure , Exception & Error handling
  •     Cấu hình Security
  •     Exception & Error
 • Mô hình Java Persist và Hibernate
  •     Java Persist API
  •     Entity
  •     Entity Manager
  •     Transaction
  •     Hibernate
 • Spring & SpringMVC cơ bản
  •     Giới thiệu Spring
  •     Spring MVC
  •     Controller
  •     ModelAndViews
  •     Views
 • Các công nghệ web khác

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Phát triển ứng dụng Web với Java" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO