Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python

Phát triển ứng dụng web Python với Django

 • Trang bị cho học viên (HV) những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những kỹ năng cần thiết về cách phát triển website dựa trên Django Framework, một trong những Python Web Framework phổ biến nhất hiện nay, để học viên có thể xây dựng và triển khai những website hoàn chỉnh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu thực tế một cách nhanh chóng và linh động.
 • Cung cấp cho HV kỹ thuật tùy biến và hiệu chỉnh template cho phù hợp với yêu cầu của website.
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng tổ chức, xây dựng và triển khai ứng dụng web.
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, lập trình viên có kế hoạch sẽ chuyển sang làm việc bằng NNLT Python, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: Học viên đã học qua lớp “Lập trình Python nâng cao” hay có kiến thức tương đương.
 
Sau khi hoàn thành khóa học, HV có thể:
 • Phân tích và tổ chức ứng dụng web theo mô hình MTV (Model – Template - View) của Django Framework.
 • Xây dựng và triển khai website nhanh chóng, linh động, hoàn chỉnh, có quy mô và cấu trúc tốt.
 • Tái sử dụng các application web đã xây dựng sẵn cũng như xây dựng các application mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của website.
 • Xây dựng Django RESTFul Web Service
 • Public website lên host
 
 • Tổng số giờ: 64 tiết
 • Học phí: 2.800.000đ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan về xây dựng ứng dụng web
  • Các khái niệm cơ bản HTTP, Web Client, Web Server, URL…
  • Ôn tập HTML, CSS, template
 • Tổng quan Django
  • Đặc điểm
  • Cấu trúc ứng dụng
 • Mapping URL, Template, View, Static File
  • Mapping URL
  • Template
  • View
  • Static File
 • Model và Database
  • Giới thiệu SQLite, MySQL
  • Cấu trúc CSDL, thực hiện truy vấn cơ bản
  • Tạo Model, thực thi script
  • Mô hình MTV (Model – Template - View)
 • Form
  • Form Validation
  • Model Form
 • Template
  • Relative URL
  • URL Template inheritance
  • Template Filter
  • Custom Filter
 • Session và Cookie
 • User Authentication
  • Django Password
  • User model
  • Registration, Login
 • Django RESTful Web Service
 • Đọc RSS với feedparser
 • Gửi email với EmailMessage, tạo Email Template
 • Tạo biểu đồ với highcharts
 • Triển khai website lên host

 

      

 

Xem  Bài tập khóa học Phát triển ứng dụng web Python với Django tại đây

 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Phát triển ứng dụng Web Python với Django" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO