Chuyên viên Trí tuệ nhân tạo trẻ
Lập trình viên trẻ
Data Science and Machine Learning Online
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình web

Oracle 12C - PL/SQL

 • Tiếp nối lớp Introduction to SQL 12C, khóa học cung cấp cho các bạn theo hướng Lập trình Oracle những kiến thức và kỹ năng về ngôn ngữ lập trình PL/SQL để sử dụng trên môi trường Oracle Forms, Reports và Oracle Database.
 • Tạo tiền đề cho bạn tham gia kỳ thi CCQT Oracle PL/SQL Developer Certified Associate – 1Z0-147
 • Sinh viên các trường ĐH, CĐ, TC chuyên ngành CNTT
 • Lập trình viên, quản trị viên, phân tích và quản lý hệ thống đang làm việc trên Oracle 11g muốn trang bị hoặc cập nhật kiến thức phiên bản Oracle 12c
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV đã học qua lớp “Oracle 12c – Introduction to SQL” hoặc có kiến thức tương đương.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ PL/SQL
 • Tạo và sử dụng Store Procedure, Function, Package và Trigger
 • Xây dựng các kiểu dữ liệu cấu trúc phức tạp và kiểu dữ liệu con trỏ
 • Sử dụng thành thạo các Package có sẵn trong môi trường phát triển ứng dụng Oracle
 • Quản lý ngoại lệ - lỗi khi phát triển ứng dụng
 • Quản lý các quan hệ phụ thuộc giữa các đối tượng
 • Tự ôn tập, rèn luyện và bổ sung thêm kiến thức để có thể tham gia kỳ thi CCQT Oracle PL/SQL Developer Certified Associate – 1Z0-147
 • Thời gian học: 5 tuần liên tục
 • Tổng số giờ: 53 tiết, học trực tiếp trong phòng máy với cấu hình hiện đại
 • Học phí: 3.200.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)

PL/SQL 12c fundemental 1

 • Introduction to PL/SQL
 • Declare PL/SQL Identifiers
 • Write Executable Statements
 • Interaction with the Oracle Server
 • Control Structures
 • Composite Data Types
 • Explicit Cursors
 • Exception Handling
 • Introducing Stored Procedures and Functions


PL/SQL 12c fundemental 2

 • Stored Procedures
 • Stored Functions and Debugging Subprograms
 • Packages
 • Deploying Packages
 • Implement Oracle-Supplied Packages in Application Development
 • Dynamic SQL
 • Design Considerations for PL/SQL Code
 • Triggers
 • Creating Compound, DDL, and Event Database Triggers
 • PL/SQL Compiler
 • Manage PL/SQL Code
 • Manage Dependencies
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Oracle Database 12c - Program with PL/SQL" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO