Data Science and Machine Learning Online
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình web

Oracle 12C - OCP

 • Tiếp nối lớp Oracle 12c – OCA, khóa học OCP cung cấp kiến thức cho các bạn theo hướng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 12C.
 • Giúp các bạn đánh giá các yêu cầu về phục hồi dữ liệu, lựa chọn chiến lược thích hợp để sao lưu, phục hồi các thủ tục từ các kịch bản được cung cấp.
 • Hướng dẫn HV áp dụng kỹ thuật RMAN, kỹ thuật Flashback trong sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Tạo tiền đề để các bạn tham gia kỳ thi CCQT Oracle Database 12c Administrator Certified Professional
 • Sinh viên các trường ĐH, CĐ, TC chuyên ngành CNTT
 • Lập trình viên, quản trị viên, phân tích và quản lý hệ thống đang làm việc trên Oracle 11g muốn trang bị hoặc cập nhật kiến thức phiên bản Oracle 12c
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV đã học qua lớp “Oracle 12c - OCA” hoặc có kiến thức tương đương.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:  

 • Xây dựng các quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu thích hợp để giải quyết các yêu cầu nghiệp vụ cụ thể.
 • Triển khai các thiết lập về sao lưu và phục hồi dữ liệu cũng như các công việc sao lưu dữ liệu vào đĩa và băng từ.
 • Sử dụng các thủ tục phục hồi cơ sở dữ liệu Oracle để khôi phục dữ liệu từ phương tiện truyền thông và các nguồn lỗi khác.
 • Chuẩn đoán và sửa chữa các lỗi về dữ liệu.
 • Sử dụng kỹ thuật Flashback và sao chép dữ liệu để bổ sung cho các thủ tục sao lưu và phục hồi dữ liệu.
 • Đảm bảo tính ổn định, sẵn sàng của cơ sở dự liệu bằng cách thực hiện các chiến lược sao lưu và phục hồi thích hợp.
 • Tự ôn tập, rèn luyện và bổ sung thêm kiến thức để có thể tham gia kỳ thi CCQT Oracle Database 12c Administrator Certified Professional
 • Thời gian học: 5 tuần liên tục
 • Tổng số giờ: 53 tiết, học trực tiếp trong phòng máy với cấu hình hiện đại
 • Học phí: 3.500.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Introduction
 • Configuring for Recoverablility
 • Using the RMAN Recovery Catalog
 • Backup Strategies and Terminology
 • Performing Backups
 • Improving Your Backups
 • Using RMAN-Encrypted Backups
 • Diagnosing Database Failures
 • Restore and Recovery Concepts
 • Performing Recovery
 • RMAN and Oracle Secure Backup
 • Performing Tape Backups and Restores
 • Using Flashback Technologies
 • Using Flashback Database
 • Managing Backup Space or Transporting Data
 • Duplicating a Database
 • RMAN Performance and Tuning
 • Backup and Recovery Workshop
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Oracle Database 12c Administrator Certified Professional" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO