Chuyên viên Trí tuệ nhân tạo trẻ
Lập trình viên trẻ
Data Science and Machine Learning Online
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình web

Oracle 12C - OCA

 • Tiếp nối lớp Introduction to SQL 12C, khóa học OCA cung cấp kiến thức nền tảng cho các bạn theo hướng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 12C. Gồm các kiến thức về Quản trị User, Tablespace, Datafile, Schema, Tunning, Backup, .... Quản trị Oracle 12c trên hệ điều hành Linux, cấu hình môi trường mạng Oracle và thực hiện việc bảo trì dữ liệu.
 • Tạo tiền đề cho HV tham gia các khóa học tiếp theo về phát triển ứng dụng hay quản trị Oracle Database và tự rèn luyện thêm để tham gia kỳ thi CCQT Oracle Database 12c Administrator Certified Associate
 • Sinh viên các trường ĐH, CĐ, TC chuyên ngành CNTT
 • Lập trình viên, quản trị viên, phân tích và quản lý hệ thống đang làm việc trên Oracle 11g muốn trang bị hoặc cập nhật kiến thức phiên bản Oracle 12
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: Học viên đã có kiến thức về căn bản về sử dụng ngôn ngữ SQL trong Oracle hoặc đã học qua lớp “Introduction to SQL 12C"

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

 • Cài đặt Oracle Database trên hệ điều hành Linux, Windows
 • Mô tả cấu trúc lưu trữ của Oracle Database
 • Giám sát và quản lý các Database
 • Tạo Database và quản lý các đối tượng trong Database như: Schema, Tablespace, Datafiles,…
 • Thiết lập và sử dụng các tính năng Security như: Tạo và quản lý user, cấp và thu hồi quyền hạn + vai trò,...
 • Lập lịch các công việc thực hiện trong và ngoài Database
 • Cấu hình và quản lý Oracle Network
 • Quản lý các cấu trúc lưu trữ Database
 • Thực hiện Backup và Recover Database, xác định các loại thất bại xảy ra trong quá trình này
 • Sử dụng kiến trúc Oracle Shared Server
 • Di chuyển dữ liệu giữa các Oracle Database
 • Quản lý hiệu quả trong việc sử dụng bộ nhớ tự động và các loại bộ nhớ khác
 • Mô tả và sử dụng các phương pháp di chuyển dữ liệu
 • Tạo tiền đề cho HV tham gia các khóa học tiếp theo về phát triển ứng dụng hay quản trị Oracle Database và tự rèn luyện thêm để tham gia kỳ thi CCQT Oracle Database 12c Administrator Certified Associate
 • Thời gian học: 5 tuần liên tục
 • Tổng số giờ: 59 tiết, học trực tiếp trong phòng máy với cấu hình hiện đại
 • Học phí: 3.400.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Introduction
 • Exploring the Oracle Database Architecture
 • Managing the Database Instance
 • Configuring the Oracle Network Environment
 • Managing Database Storage Structures
 • Administering User Security
 • Managing Data Concurrency
 • Managing Undo Data
 • Implementing Oracle Database Auditing
 • Performing Database Maintenance
 • Managing Performance
 • Managing Performance: SQL Tuning
 • Managing Resources by Using Database Resource Manager
 • Automating Tasks by Using Oracle Scheduler
 • Managing Space
 • Backup and Recovery Concepts
 • Moving Data
 • Working with Oracle Support
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Oracle Database 12c Administrator Certified Associate" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO