Data Science and Machine Learning Online
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình web

Oracle 11g - Forms & Reports

 • Tiếp nối lớp Oracle 12c - PL/SQL, khóa học cung cấp cho các bạn theo hướng Lập trình Oracle các kiến thức xây dựng ứng dụng Oracle Forms trên môi trường Web.
 • Đồng thời cung cấp kỹ thuật xây dựng màn hình nhập liệu dạng Web Form, xây dựng các báo biểu theo các mẫu thông dụng trên Database Oracle 11g… Và nhiều hơn thế nữa!
 • Học viên đã có kiến thức về căn bản về sử dụng ngôn ngữ SQL, PL/SQL trong Oracle hoặc đã học qua lớp “Lập trình Oracle 11g – PL/SQL
Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:  
 • Sử dụng thành thạo công cụ Oracle Forms như: Canvas, Window, Data Block,. . .
 • Viết Code PL/SQL trên Oracle Forms
 • Xây dựng thủ tục, hàm, trigger trong Forms
 • Quản lý transaction
 • Xây dựng các dạng Form nhập liệu trên môi trường Web
 • Sử dụng Report Builder để tạo báo biểu
 • Thời gian học: 5 tuần liên tục
 • Tổng số giờ: 64 tiết (5 tuần), học trực tiếp trong phòng máy với cấu hình hiện đại
 • Học phí: 3.500.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
Forms:
 
 • Introduction to Oracle Forms Developer and Oracle Forms Services
 • Running a Forms Builder Application
 • Working in the Forms Developer Environment
 • Creating a Basic Form Module
 • Creating a Master-Detail Form
 • Working with Data Blocks and Frames
 • Working with Text Items
 • Creating LOVs and Editors
 • Creating Additional Input Items
 • Creating Noninput Items
 • Creating Windows and Content Canvases
 • Working with Other Canvas Types
 • Introduction to Triggers, Producing Triggers, Debugging Triggers
 • Adding Functionality to Items
 • Run-time Messages and Alerts
 • Query Triggers, Validation, Navigation
 • Transaction Processing
 • Writing Flexible Code & Sharing Objects and Code
 • Using WebUtil to Interact with the Client
Reports:
 
 • Introducing Oracle Reports Developer
 • Designing and running reports
 • Working in Oracle Reports Builder
 • Creating and modifying paper reports using the Wizard
 • Enhancing a paper report in the Paper Design view
 • Managing templates - Creating a Web report
 • Enhancing report structure
 • Using the paper layout - Modifying properties
 • Using Web reporting
 • Extending functionality using XML
 • Customizing reports with parameters
 • Embedding graphs - Enhancing matrix reports
 • Adding PL/SQL code
 • Extending functionality using the SRW package
 • Using OracleAS Reports Services
 • Efficiency and performance guidelines
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Oracle Database - Forms & Reports" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO