Khóa học Machine Learning cơ bản với Python
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình R
Khóa học lập trình web
Khóa học lập trình viên javascript
Lập trình Ruby

Lập trình Android với Kotlin cơ bản

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) các kiến thức nền tảng và các kỹ năng cần thiết về lập trình Android với ngôn ngữ lập trình Kotlin (ngôn ngữ lập trình được Google hỗ trợ hàng đầu khi xây dựng ứng dụng Android)
 • Phát triển kỹ năng lập trình Andoid và Kotlin với các loại View, GroupViews, Layout, Android User Interface, Media, hiển thị Message, xử lý dữ liệu với Shared Reference, Internal Storage, External Storage, sử dụng Google Map API…
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng tổ chức và xây dựng ứng dụng di động 
 • Xây dựng cơ sở vững chắc trong lập trình Android với Kotlin, tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình di động Android với Kotlin nâng cao và phát triển nghề nghiệp
 
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề
 • Lập trình viên có kế hoạch sẽ chuyển sang lập trình di động Android với Kotlin
 • Và tất cả những ai muốn cập nhật kiến thức để xây dựng ứng dụng di động Android với Kotlin, đáp ứng như cầu tuyển dụng và làm việc theo xu hướng mới
 • Điều kiện tham gia: Có kiến thức lập trình Kotlin hoặc đã tham gia khóa “Lập trình Kotlin
 
Sau khi hoàn thành khóa học, HV có thể:
 • Làm việc với các Activity, Dialog, Intent và Fragment
 • Áp dụng các loại layout khác nhau: Constraint Layout, Linear Layout, Frame Layout, Table Layout, Relative Layout…
 • Sử dụng các Android User Interface View khác nhau khi thiết kế ứng dụng: Basic View, Picker View, ListView, List…
 • Sử dụng hình ảnh, menu, âm thanh trong ứng dụng với: ImageView, MenuView, MediaPlayer…
 • Sử dụng các loại message khác nhau tùy theo từng app: Toast, Alert Dialog, Custom Dialog, Notification
 • Xử lý dữ liệu với Shared Preference, Internal Storage, External Storage
 • Xây dựng ứng dụng với Google Map API
 • Tạo cơ sở vững chắc trong xây dựng ứng dụng Android với ngôn ngữ lập trình Kotlin cơ bản, làm tiền đề cho việc học các kiến thức nâng cao trong lập trình di động Android với Kotlin, phát triển nghề nghiệp.
 • Xây dựng hoàn chỉnh các ứng dụng di động cơ bản, ví dụ như quản lý danh bạ, từ điển học lập trình mini, máy tính cá nhân, trò chơi đổ xúc sắc, trò chơi Tic Tac, trò chơi Pokemon, từ điển động vật mini…
 
 • Tổng số giờ: 40 giờ
 • Học phí: 2.500.000đ
 • ĐẶC BIỆT, đăng ký Lập trình Kotlin + Lập trình Android với Kotlin cơ bản  = 4.000.000đ (5.200.000đ)
 • Tổng quan Android
  • Giới thiệu Android
  • Android và Kotlin
  • Môi trường phát triển ứng dụng: Android Studio, Android SDK, cài đặt và cấu hình Kotlin trong Android Studio
  • Xây dựng ứng dụng đầu tiên
  • Build và run ứng dụng trên máy ảo Emulator
  • Run ứng dụng trên máy thật APK
 • Activity, Intent, Fragment
  • Activity: Activity Life Cycle, Dialog Window, Progress Dialog
  • Intent: chuyển Activity dùng Intent, gửi và nhận dữ liệu sử dụng Intent object và Bundle
  • Fragment: Fragment Life Cycle, Fragment động, giao tiếp giữa các Fragment
 • Android User Interface - Layout
  • View – ViewGroups: khái niệm, thể hiện, thao tác, lưu trữ, truy xuất
  • Layout: Linear Layout, Frame Layout, Table Layout, Relative Layout, Scroll View
  • Điều hướng với Anchoring View
 • Android User Interface - View
  • View cơ bản: Text View, Button, Image Button, EditText, CheckBox, ToggleButton, RadioButton…
  • PickerView
  • ListView
 • ImageView, MenuView, MediaPlayer
  • ImageView View, ImageSwitcher
  • Menu: MenuBar, MenuItem, MenuItem Search
  • MediaPlayer
 • Message
  • Toast
  • Alert Dialog
  • Notification
  • SMS message
 • Data Persistence
  • Shared Reference
  • Internal Storage
  • External Storage
 • Google Map API
 • Môi trường phát triển ứng dụng: Android Studio, Android SDK, cài đặt và cấu hình Kotlin trong Android Studio
 • Xây dựng ứng dụng đầu tiên

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Lập trình Android với Kotlin cơ bản" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO