Chuyên viên Trí tuệ nhân tạo trẻ
Lập trình viên trẻ
Data Science and Machine Learning Online
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình web

Introduction to SQL 12C

 • Khóa học được xây dựng trên bộ khung chuẩn do hãng Oracle cung cấp, cho bạn những kiến thức về quản trị, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu trong Oracle Database 12C. Tạo tiền đề cho bạn tham gia các khóa học Oracle tiếp theo về phát triển ứng dụng hay quản trị CSDL Oracle và tự rèn luyện thêm để tham gia kỳ thi CCQT Oracle Database 12c: SQL Fundamentals.
 • Sinh viên các trường ĐH, CĐ, TC chuyên ngành CNTT
 • Lập trình viên, quản trị viên, phân tích và quản lý hệ thống muốn trang bị hoặc cập nhật kiến thức về hệ QT CSDL Oracle 12c
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: Học viên đã có kiến thức nền tảng về một ngôn ngữ lập trình và kiến thức căn bản về CSDL quan hệ.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:  

 • Xác định các thành phần chính của Oracle 12c Database, nắm được các khái niệm cơ bản của CSDL quan hệ.
 • Sử dụng tốt ngôn ngữ SQL trên Oracle
 • Tạo mới và thực hiện các thao tác cơ bản trên các đối tượng dữ liệu như: Table, Index, View, Sequence và Constraint,
 • Quản lý các đối tượng Scheme
 • Thực hiện các lệnh DML, DDL, DCL
 • Quản lý phân quyền ở mức đối tượng và hệ thống.
 • Tạo tiền đề cho HV tham gia các khóa học tiếp theo về phát triển ứng dụng hay quản trị CSDL Oracle và tự rèn luyện thêm để tham gia kỳ thi CCQT Oracle Database 12c: SQL Fundamentals
 • Thời gian học: 5 tuần liên tục
 • Tổng số giờ: 53 tiết, học trực tiếp trong phòng máy với cấu hình hiện đại
 • Học phí: 2.800.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Introduction to Oracle Database
 • Retrieve Data using the SQL SELECT Statement
 • Learn to Restrict and Sort Data
  •     Where clause
  •     Order by clause
 • Usage of Single-Row Functions to Customize Output
  •     ROUND, TRUNC, and MOD functions
  •     DATE functions
 • Invoke Conversion Functions and Conditional Expressions
  •     TO_CHAR, TO_NUMBER, and TO_DATE conversion functions
  •     NVL, NULLIF, and COALESCE functions
  •     IF THEN ELSE logic in a SELECT statement
 • Aggregate Data Using the Group Functions
  •     Group by clause
  •     Having clause
 • Display Data From Multiple Tables Using Joins
 • Use Sub-queries to Solve Queries
 • Data Manipulation Statements
  •     Describe each DML statement
  •     UPDATE statement
  •     DELETE statement
  •     COMMIT and ROLLBACK statements
 • Use of DDL Statements to Create and Manage Tables
 • Other Schema Objects
 • Control User Access
 • Management of Schema Objects
 • Manage Objects with Data Dictionary Views
 • Manipulate Large Data Sets
  •     WITH CHECK OPTION Keyword on DML Statements
 • Data Management in different Time Zones
 • Retrieve Data Using Sub-queries
 • Regular Expression Support
   
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Oracle Database 12c - SQL Fundamentals I" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO